Bốn cấp độ chăm sóc cuối đời

Chăm sóc cuối đời là chăm sóc tạo sự thoải mái mang đến cho mọi bệnh nhân, cho dù ở nhà riêng, viện dưỡng lão, cộng đồng chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật, cơ sở chăm sóc dành cho người già tại khu dân cư hay nhà chăm sóc cuối đời.

Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid đã xác định bốn hình thức hay "cấp độ" dịch vụ chăm sóc cuối đời. Một bệnh nhân có thể trải qua tất cả bốn cấp độ, có thể chỉ trong một tuần hoặc mười ngày hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời. Một bệnh nhân khác có thể chỉ có một mức độ chăm sóc trong vài tháng tại cơ sở chăm sóc cuối đời của mình. Mỗi cấp độ chăm sóc đáp ứng các nhu cầu cụ thể và mỗi bệnh nhân được hưởng chế độ chăm sóc cuối đời riêng biệt.

Bốn cấp độ chăm sóc cuối đời là gì?

Mỗi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời được Medicare chứng nhận phải cung cấp bốn cấp độ chăm sóc sau: 

  1. chăm sóc cuối đời tại gia
  2. Chăm sóc cuối đời liên tục
  3. Chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú
  4. Chăm sóc hỗ trợ tạm thời

Tìm hiểu thêm về từng hình thức dịch vụ chăm sóc cuối đời dưới đây:

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.