Sự khác biệt và những điểm chung giữa chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ là gì?

Tải xuống hướng dẫn: So sánh giữa chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời

Trên trang này:

So sánh giữa Chăm sóc Giảm nhẹ và Chăm sóc Cuối đời

Mặc dù mục tiêu của cả chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ là giảm đau và giảm triệu chứng, tiên lượng và mục tiêu chăm sóc có xu hướng khác nhau. Chăm sóc cuối đời là hình thức chăm sóc nhằm tạo sự thoải mái chứ không nhằm chữa bệnh; bệnh nhân không còn phương án chữa bệnh khả thi hoặc chọn không tiếp tục điều trị vì các tác dụng phụ lớn hơn nhiều so với lợi ích mang lại. Chăm sóc giảm nhẹ là hình thức chăm sóc tạo sự thoải mái nhằm hoặc không nhằm mục đích chữa bệnh.

Chăm sóc cuối đời cũng tương tự như chăm sóc giảm nhẹ, nhưng có những điểm khác biệt quan trọng. Bởi hơn 90 phần trăm phí dịch vụ chăm sóc cuối đời được thanh toán thông qua quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare, bệnh nhân được chăm sóc cuối đời phải đáp ứng các yêu cầu về hội đủ điều kiện của Medicare; bệnh nhân được chăm sóc giảm nhẹ không phải đáp ứng các yêu cầu như vậy.

Biểu đồ mô tả các điểm giống và khác nhau giữa chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời

 

So sánh định nghĩa giữa chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ

Khái niệm về chăm sóc cuối đời

Chăm sóc cuối đời được định nghĩa là hình thức chăm sóc tạo sự thoải mái mang tính nhân đạo (ngược với chăm sóc chữa bệnh) dành cho những người đang đối mặt với căn bệnh giai đoạn cuối đời với tiên lượng từ sáu tháng trở xuống, dựa vào dự đoán của bác sĩ nếu căn bệnh đó tiến triển đúng như dự kiến.

Khái niệm về chăm sóc giảm nhẹ

Chăm sóc giảm nhẹ được định nghĩa là hình thức chăm sóc tạo sự thoải mái mang tính nhân đạo nhằm giảm nhẹ các triệu chứng cũng như tình trạng căng thẳng về thể chất và tinh thần của một người mắc bệnh nặng hoặc bệnh hiểm nghèo. Bệnh nhân có thể hưởng dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ vào thời điểm chẩn đoán, trong quá trình điều trị chữa bệnh và theo dõi bệnh trạng, cũng như vào giai đoạn cuối đời.

So sánh yêu cầu về tính hội đủ điều kiện giữa chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ

Yêu cầu về tính hội đủ điều kiện là cần được hai bác sĩ xác nhận rằng bệnh nhân còn sống được chưa đầy sáu tháng nếu bệnh tình tiến triển bình thường. Chăm sóc giảm nhẹ được bắt đầu ​​​​​vào bất cứ thời điểm nào tùy theo quyết định của bác sĩ và bệnh nhân, ở bất kỳ giai đoạn nào của căn bệnh, dù có đang ở giai đoạn cuối hay không.

Đội ngũ chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ

Nhóm y tế liên ngành phục vụ cả chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ. Họ giải quyết nỗi đau về thể xác, tình cảm và tinh thần, bao gồm những lo lắng phổ biến như mất khả năng tự chủ, ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình và cảm thấy mình như một gánh nặng.

So sánh chi phí bao trả giữa chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ

Chi phí chăm sóc cuối đời được bao trả {[# 0]} phần trăm qua Medicare, Medicaid và bảo hiểm tư nhân; chăm sóc cuối đời là quyền lợi duy nhất từ Medicare mà bao gồm dược phẩm, thiết bị y tế, 24/7 quyền tiếp cận các dịch vụ chăm sóc, điều dưỡng, dịch vụ xã hội, thăm hỏi của giáo sĩ, hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn sau khi bệnh nhân qua đời và các dịch vụ khác mà cơ sở chăm sóc cuối đời coi là phù hợp. Nếu đem ra so sánh, chi phí chăm sóc giảm nhẹ - từ chi phí thăm khám tại văn phòng đến chi phí kê toa - có thể dao động ở các mức khác nhau. Đọc thêm về bên nào sẽ bao trả dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại đây.

Tôi tiếp nhận chăm sóc cuối đời hoặc chăm sóc giảm nhẹ ở đâu?

Chăm sóc cuối đời được cung cấp tại nhà hoặc tại các chỗ cư trú thoải mái như ở nhà của cơ sở chăm sóc cuối đời, viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật, cơ sở dành cho cựu quân nhân, bệnh viện và các cơ sở khác. Các nhóm chăm sóc giảm nhẹ thường làm việc trong bệnh viện.

Những loại bệnh nhân nào thường chọn dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ?

Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ đã xác định các đặc điểm của một bệnh nhân nên được tiếp nhận hình thức chăm sóc giảm nhẹ thay vì hình thức điều trị chữa bệnh; những đặc điểm này cũng được áp dụng cho bệnh nhân mắc các bệnh khác.

  • Bệnh nhân bị hạn chế khả năng chăm sóc bản thân.
  • Bệnh nhân đã tiếp nhận nhưng không còn hưởng lợi từ hình thức điều trị chữa bệnh.
  • Bệnh nhân không đủ điều kiện tham gia một cuộc thử nghiệm lâm sàng thích hợp.
  • Không có bằng chứng cho thấy việc tiếp tục điều trị sẽ có hiệu quả.

Trao đổi với gia đình và bác sĩ về các mục tiêu chăm sóc của quý vị và cân nhắc xem liệu chăm sóc giảm nhẹ và/hoặc chăm sóc cuối đời có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của quý vị hay không.