Các nhóm hỗ trợ người chăm sóc

Các nhóm hỗ trợ cho người chăm sóc được chuyên gia về mất mát và hỗ trợ giảm nhẹ đau buồn dẫn dắt. Các nhóm cung cấp hướng dẫn kiểm soát căng thẳng cho người chăm sóc cũng như hỗ trợ tinh thần.

Các nhóm được cung cấp qua điện thoại hoặc Zoom và chấp nhận bất kỳ người chăm sóc cuối đời gia đình nào, người thân của quý vị không nhất thiết phải là bệnh nhân của VITAS để tham gia.

Nếu quý vị muốn tham gia vào một nhóm hỗ trợ qua video trên Zoom, quý vị có thể xem các hướng dẫn này.

Tôi dự định tham gia nhóm hàng tuần sau đây:

Thông tin liên hệ

Tuyên bố về bảo mật

Tôi biết rằng thông tin điện tử không an toàn và có một số rủi ro về bảo mật.

Để tất cả các thành viên nhóm cảm thấy an toàn khi chia sẻ thông tin bên trong nhóm hỗ trợ qua điện thoại, điều quan trọng là từng thành viên giữ bảo mật mọi điều được các thành viên khác chia sẻ trong buổi hỗ trợ.

Ngoài ra, chúng tôi gợi ý quý vị tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái, tránh xa người khác nếu có thể, khi quý vị gọi vào nhóm.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.