Mặt trời lặn trên đại dương xanh tím.

Hội nghị thượng đỉnh giữa NBNA và VITAS Healthcare

Ngày 12 tháng 11, 2022

Giới thiệu về Hội nghị thượng đỉnh tương tác này

Để ghi nhận Tháng hoạt động của Quốc gia về Chăm sóc Cuối đời và Chăm sóc Giảm nhẹ, vui lòng tham gia Ủy ban Chuyên về Giai đoạn cuối đời của Hiệp hội Y tá Người Da đen Quốc gia và VITAS Healthcare khi họ mời quý vị tham dự hội nghị thượng đỉnh tương tác ảo.

Hội nghị thượng đỉnh CE kéo dài 3 giờ này sẽ có các diễn giả quốc gia trình bày về các chủ đề khác nhau liên quan đến những gì chúng tôi giải quyết với vai trò là Đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Tín chỉ học tập liên tục dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ các y tá có đăng ký tại California), các nhân viên xã hội, quản lý ca bệnh có chứng nhận, cũng như các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại các bang Florida và Illinois.

Những người tham dự có thể nhận được một giờ tín chỉ cho mỗi bài thuyết trình. Xem bên dưới để có thông tin đầy đủ về chứng nhận và các hướng dẫn.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.