Một con bướm đậu trên một bông hoa trên cánh đồng hoa

Shepherding the Shepherd

Ngày 9 tháng 11, 2022

Buổi thuyết trình cho các nhà lãnh đạo đức tin và các thành viên của họ.

Tìm hiểu thêm về VITAS

Giới thiệu về Shepherding the Shepherd

VITAS Healthcare mời bạn tham dự một hội nghị chuyên đề tương tác trực tuyến dành cho các cộng đồng tín ngưỡng. Khi quý vị hỗ trợ người khác bằng hoạt động chăm sóc tâm linh, hãy dành thời gian này để suy ngẫm về vai trò của mình với tư cách là một linh mục và một sự hiện diện đầy lòng trắc ẩn và an ủi đối với những người mà quý vị đang phục vụ.

Để kỷ niệm Tháng Chăm sóc Cuối đời của Quốc gia, vui lòng tham gia cùng Helen Bhagwandin vì cô điều phối bài thuyết trình của diễn giả khách mời Rev. Joyce Sutton, MS, M.Ed.

Đăng ký cho sự kiện này đã kết thúc.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.