Hình ảnh cận cảnh một người đang gõ trên bàn phím máy tính xách tay

Hội thảo trực tuyến: Giá trị của chăm sóc cuối đời: Mở rộng sự lựa chọn cho bệnh nhân mắc bệnh tiến triển

Ngày 2 tháng 11, 2022

Thông tin về Webinar dành cho các bác sĩ và chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Để ghi nhận Tháng hoạt động của Quốc gia về Chăm sóc cuối đời và Chăm sóc Giảm nhẹ, hội thảo trực tuyến này được thiết kế dành cho các chuyên gia chăm sóc sức khỏe và bao gồm các quan điểm khác nhau về chăm sóc cuối đời có giá trị, các dịch vụ thuộc loại hình này và bối cảnh hiện tại.

Hội thảo sẽ bao gồm chứng thực cá nhân từ một chuyên gia chăm sóc sức khỏe có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời, người đã quyết định đưa cả cha và mẹ mình đến các dịch vụ chăm sóc cuối đời; những phản đối phổ biến đối với dịch vụ chăm sóc cuối đời mà một bác sĩ chăm sóc giảm nhẹ nghe được từ các đồng nghiệp y khoa của cô; cùng với quan điểm của một bác sĩ lâm sàng, bao gồm một cuộc thảo luận về lợi ích của việc giới thiệu kịp thời đến dịch vụ chăm sóc cuối đời và các phương pháp tiếp cận độc đáo về khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cuối đời cho các cộng đồng chưa được phục vụ. 

Webinar này được cung cấp cho cả tín chỉ CE và CME:

  • Tín chỉ CE dành cho các y tá (RN, LPN, LVN; chỉ các y tá có đăng ký tại California), các nhân viên xã hội, quản lý ca bệnh có chứng nhận, cũng như các quản lý viện dưỡng lão có cấp phép tại các bang Floria và Illinois.
  • Tín chỉ CME dành cho các bác sĩ (MD, DO), y tế điều dưỡng (NP) và trợ lý bác sĩ (PA).

Người tham dự có thể tích lũy được một giờ vào thành tích học tập liên tục. Xem bên dưới để có thông tin đầy đủ về chứng nhận và các hướng dẫn.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.