Một phần của lá cờ Mỹ

Thể hiện danh dự và tìm kiếm sự bình yên: Ngày chào mừng các cựu chiến binh tại cuộc chiến tranh Việt Nam trở về nhà

Ngày 29 tháng 3, 2023

Thể hiện danh dự và tìm kiếm sự bình yên: Ngày chào mừng các cựu chiến binh tại cuộc chiến tranh Việt Nam trở về nhà

Hội thảo trực tuyến này dành cho tất cả các bác sĩ lâm sàng chăm sóc sức khỏe, nhân viên chăm sóc dài hạn và những người được họ chăm sóc, những người sống trong nhà cộng đồng chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật và các cựu chiến binh tại cuộc chiến tranh Việt Nam.

Vui lòng tham gia cùng với chúng tôi với tư cách là diễn giả, tác giả, cựu chiến binh tại cuộc chiến tranh Việt Nam và thành viên hội đồng quản trị Warfighter Advance, một nhân vật đặc biệt của chúng tôi, Jim Crigler sẽ mô tả lý do đằng sau ngày quốc khánh đặc biệt này, hỗ trợ các cựu chiến binh tại cuộc chiến tranh Việt Nam và gia đình họ. Ông cũng sẽ chia sẻ về sự mất mát của người bạn thân nhất và sứ mệnh danh dự của ông, cũng như kinh nghiệm của ông với PTSD.

Buổi nói chuyện cũng sẽ bao gồm một cuộc thảo luận từ các chuyên gia của VITAS về PTSD vào giai đoạn cuối đời và các chương trình chăm sóc cuối đời đặc biệt để giúp tìm kiếm sự bình yên.

Diễn giả nổi bật

  • Jim Crigler, Thành viên Hội đồng Quản trị Warfighter Advance, Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam, và Tác giả của "Sứ mệnh của Danh dự"​​​​​​​

Các thành viên tham gia khác

  • Lori Netzen, Người điều hành và Quản lý tình nguyện viên | VITAS Healthcare
  • John Butler, Diễn giả khách mời và Cựu chiến binh Chiến tranh Việt Nam 
  • Larry Hetu-Robert, Người quản lý tang chế và Liên lạc viên cựu chiến binh | VITAS Healthcare

Lưu ý: Hội thảo trực tuyến này không bao gồm giờ tín chỉ CE hoặc CME.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.