Cơ sở chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS tại MedSquare Kendall

9408 SW 87th Ave.

Suite 107

Miami, FL 33176

Chúng tôi hiện phục vụ bệnh nhân ở các cộng đồng phía tây nam Miami với cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú độc lập và mới của chúng tôi ở Kendall.

Cơ sở chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú rộng 19.000 foot vuông của VITAS tại Med Square Kendall có 16 phòng bệnh nhân riêng, mỗi phòng đều được trang bị iPad riêng và TV thông minh để bệnh nhân và người chăm sóc có thể kết nối trực tuyến với gia đình sống trong và ngoài thành phố. Cơ sở chăm sóc bệnh nhân nội trú còn cung cấp liệu pháp âm nhạc, các chuyến thăm thú cưng Paw Pals® và dịch vụ chăm sóc đặc biệt cho các cựu chiến binh như nghi thức chào bên giường và Chuyến bay danh dự thực tế ảo.

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?