Bác sĩ lâm sàng: Tải xuống ứng dụng MIỄN PHÍ

VITAS đã tối ưu hóa quy trình giới thiệu đến dịch vụ chăm sóc cuối đời thông qua một ứng dụng di động cho người dùng iPhone, iPad và Android.

Các tính năng của Ứng dụng VITAS

Ứng dụng này được thiết kế cho bác sĩ lâm sàng. Mặc dù không thể thay thế cho đánh giá lâm sàng chuyên nghiệp của chuyên gia chăm sóc sức khỏe nhưng ứng dụng này có một vài tính năng mới và hữu ích để hướng dẫn bác sĩ lâm sàng xác định tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời, giúp cho công việc khó khăn trở nên dễ dàng hơn.

Giới thiệu an toàn

Tuân thủ HIPAA. Giới thiệu bằng cách gửi ảnh tờ thông tin y tế hoặc biểu mẫu, có xác nhận trong ứng dụng.

Hướng dẫn về tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời

Hướng dẫn theo từng bệnh cụ thể giúp xác định tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Công cụ tìm kiếm địa điểm

Dễ dàng xác định xem VITAS có ở trong khu vực của quý vị không bằng cách tra cứu địa điểm theo bản đồ tiểu bang, GPS hoặc mã ZIP.

Bộ chuyển đổi opioid & Công cụ chẩn đoán

Xác định tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời và chuẩn độ thuốc với các công cụ được thiết kế riêng cho bệnh nhân mắc bệnh tình nghiêm trọng.

Thông tin về hội thảo trực tuyến

Ngày diễn ra và mô tả hội thảo trực tuyến VITAS sắp tới được hiển thị và quý vị có thể đăng ký trong ứng dụng chỉ với một cú nhấp.

Trải nghiệm/Hồ sơ người dùng được cá nhân hóa

Cấu hình ứng dụng và tùy chỉnh tin nhắn, dựa vào vai trò, mối quan tâm và ưu tiên của quý vị.

Giới thiệu an toàn

Tuân thủ HIPAA. Giới thiệu bằng cách gửi ảnh tờ thông tin y tế hoặc biểu mẫu, có xác nhận trong ứng dụng.

Hướng dẫn về tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời

Hướng dẫn theo từng bệnh cụ thể giúp xác định tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Công cụ tìm kiếm địa điểm

Dễ dàng xác định xem VITAS có ở trong khu vực của quý vị không bằng cách tra cứu địa điểm theo bản đồ tiểu bang, GPS hoặc mã ZIP.

Bộ chuyển đổi opioid & Công cụ chẩn đoán

Xác định tính hội đủ điều kiện nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời và chuẩn độ thuốc với các công cụ được thiết kế riêng cho bệnh nhân mắc bệnh tình nghiêm trọng.

Thông tin về hội thảo trực tuyến

Ngày diễn ra và mô tả hội thảo trực tuyến VITAS sắp tới được hiển thị và quý vị có thể đăng ký trong ứng dụng chỉ với một cú nhấp.

Trải nghiệm/Hồ sơ người dùng được cá nhân hóa

Cấu hình ứng dụng và tùy chỉnh tin nhắn, dựa vào vai trò, mối quan tâm và ưu tiên của quý vị.

Xem bản demo nhanh

Nhắm mục tiêu. Chụp. Gửi.

Giới thiệu bệnh nhân mắc bệnh tình nghiêm trọng đến dịch vụ chăm sóc cuối đời với ảnh chụp tờ thông tin y tế và một vài thao tác.

Không cần gọi điện. Không cần máy fax.

Thông tin bệnh nhân được truyền tải an toàn qua điện thoại tới điều phối viên tiếp nhận bệnh nhân của VITAS ngay lập tức.

Sẵn sàng phục vụ 24/7, bao gồm cả ngày lễ.

Đội ngũ tiếp nhận bệnh nhân của chúng tôi phản hồi nhanh chóng để đánh giá bệnh nhân và chuyển bệnh nhân sang dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Giới thiệu bệnh nhân đến dịch vụ chăm sóc cuối đời chỉ với một vài thao tác

VITAS đã tối ưu hóa quy trình giới thiệu đến dịch vụ chăm sóc cuối đời thông qua một ứng dụng di động cho người dùng iPhone, iPad và Android.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.