Lợi thế của VITAS: Các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng cho khách hàng được chăm sóc dài hạn

Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ việc lập kế hoạch chăm sóc trước và chăm sóc cuối đời tập trung vào bệnh nhân trong cộng đồng của quý vị và gia đình họ.
Khách hàng của quý vị có đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời?

VITAS hỗ trợ bạn như thế nào

Hơn 40 năm, VITAS® Healthcare đã tập trung đặc biệt vào hoạt động chăm sóc những người mắc bệnh nghiêm trọng đang gần giai đoạn cuối đời. Qua trải nghiệm toàn diện này và được hỗ trợ bởi dữ liệu dựa trên bằng chứng, chúng tôi rất sẵn lòng chia sẻ kiến thức của mình với các đối tác chăm sóc dài hạn của chúng tôi. Mục đích của chúng tôi là khi hợp tác với nhau, chúng tôi có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các đối tượng bệnh nhân mà quý vị hiện đang tận tâm chăm sóc.

Các chuyên gia về bệnh nghiêm trọng của VITAS hỗ trợ nhân viên LTC và khái niệm "lão hóa tại chỗ" bằng cách:

 • Điều phối hoạt động chăm sóc
 • Hỗ trợ các cuộc thảo luận về lập kế hoạch chăm sóc trước
 • Hỗ trợ các sáng kiến cải thiện chất lượng
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời đầy tận tâm
 • Định chuẩn mức độ của dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân dựa trên nhu cầu

Lợi thế của VITAS giúp hỗ trợ bệnh nhân của quý vị bằng cách giữ cho bệnh nhân ở dài hạn hoặc ngắn hạn không phải ở trong bệnh viện và phòng cấp cứu.

Các nhóm LTC (cơ sở chăm sóc dài hạn) riêng của VITAS:

 • Cung cấp các ưu đãi huấn luyện tùy chỉnh riêng theo nhu cầu tại cơ sở của quý vị và cải thiện chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng.
 • Sở hữu nguồn tài liệu về lâm sàng và các công nghệ để nâng cao hoạt động huấn luyện cho nhân viên
 • Tuân thủ các quy định của tiểu bang và có thể có mặt tại chỗ để hỗ trợ khảo sát.
 • Hoạt động như nguồn hỗ trợ/thực hiện các cuộc thảo luận lập kế hoạch chăm sóc trước với các bệnh nhân và gia đình họ.

Đo lường chỉ số cải thiện chất lượng và dữ liệu riêng của cơ sở

Các chuyên gia về bệnh tình nghiên trọng của VITAS hỗ trợ cải thiện chỉ số đo lường về chăm sóc:

 • Cung cấp dữ liệu hợp tác chăm sóc riêng cho cơ sở (POC) để xác định điểm mạnh, xu hướng và các cơ hội để cải thiện chất lượng
 • Giám sát hoạt động huấn luyện từ 1 đến 1 nhắm vào nhân viên LTC (cơ sở chăm sóc dài hạn) nhằm đảm bảo xác định, theo dõi và kiểm soát một cách tối ưu các triệu chứng của khách hàng.
 • Huấn luyện mở rộng để hỗ trợ các yêu cầu cấp phép dựa trên vai trò, định hướng theo xu hướng, tài liệu về chăm sóc sức khỏe và dữ liệu riêng của cơ sở

VITAS hợp tác với nhân viên cộng đồng chăm sóc dài hạn, bao gồm nhà quản lý, giám đốc điều dưỡng, chuyên gia trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng, điều phối viên MDS và điều phối viên tiếp nhận bệnh nhân để xác định nhu cầu và cung cấp nguồn lực, đào tạo và dữ liệu nhằm đạt được sự thỏa mãn của khách hàng cao hơn và cải thiện dịch vụ chăm sóc.

Tìm hiểu các Lợi thế khác của VITAS dành cho các Cơ sở chăm sóc dài hạn