Lợi thế của VITAS: Chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng dành cho cộng đồng sinh sống của người cao tuổi

Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ việc lập kế hoạch chăm sóc trước và chăm sóc cuối đời tập trung vào bệnh nhân trong cộng đồng của quý vị và gia đình họ.
Khách hàng của quý vị có đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời?

VITAS hỗ trợ bạn như thế nào

Hơn 40 năm, VITAS Healthcare đã tập trung đặc biệt vào hoạt động chăm sóc những người mắc bệnh nghiêm trọng đang gần giai đoạn cuối đời. Qua trải nghiệm toàn diện này và được hỗ trợ bởi dữ liệu dựa trên bằng chứng, chúng tôi háo hức chia sẻ kiến thức của mình với các đối tác thuộc cộng đồng sinh sống của người cao tuổi. Mục đích của chúng tôi là khi hợp tác với nhau, chúng tôi có thể tiếp tục đáp ứng nhu cầu của các đối tượng bệnh nhân mà quý vị hiện đang tận tâm chăm sóc.

Các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của VITAS hỗ trợ tại chỗ nhân viên phụ trách cộng đồng sinh sống của người cao tuổi và khả năng mất dần của bệnh nhân nội trú bằng cách:

 • Điều phối hoạt động chăm sóc
 • Hỗ trợ các cuộc thảo luận về lập kế hoạch chăm sóc trước
 • Hỗ trợ các sáng kiến cải thiện chất lượng
 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời đầy tận tâm
 • Định chuẩn mức độ của dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân dựa trên nhu cầu

Lợi thế của VITAS giúp hỗ trợ bệnh nhân của quý vị bằng cách giữ cho bệnh nhân ở dài hạn hoặc ngắn hạn không phải ở trong bệnh viện và phòng cấp cứu.

Nhóm phụ trách cộng đồng sinh sống của người cao tuổi đầy tận tâm thuộc VITAS:

 • Cung cấp các ưu đãi huấn luyện tùy chỉnh riêng theo nhu cầu tại cơ sở của quý vị và cải thiện chất lượng chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng.
 • Sở hữu nguồn tài liệu về lâm sàng và các công nghệ để nâng cao hoạt động huấn luyện cho nhân viên
 • Tuân thủ các quy định của tiểu bang và có thể có mặt tại chỗ để hỗ trợ khảo sát.
 • Hoạt động như nguồn hỗ trợ/thực hiện các cuộc thảo luận lập kế hoạch chăm sóc trước với các bệnh nhân và gia đình họ.

Chỉ số cải thiện chất lượng và dữ liệu riêng của cộng đồng

Các chuyên gia về bệnh tình nghiên trọng của VITAS hỗ trợ cải thiện chỉ số đo lường về chăm sóc:

 • Cung cấp dữ liệu về Quan hệ hợp tác chăm sóc (POC) riêng cho cộng đồng để xác định điểm mạnh, xu hướng và các cơ hội cải thiện chất lượng
 • Cùng nhân viên phụ trách cộng đồng sinh sống của người cao tuổi giám sát chương trình giáo dục 1-tới-1 có mục tiêu để đảm bảo xác định, theo dõi các triệu chứng của bệnh nhân nội trú và quản lý chúng một cách tối ưu
 • Huấn luyện mở rộng để hỗ trợ các yêu cầu cấp phép dựa trên vai trò, định hướng theo xu hướng, tài liệu về chăm sóc sức khỏe và dữ liệu riêng của cộng đồng

VITAS phối hợp với tất cả các nhân viên phụ trách cộng đồng sinh sống của người cao tuổi, bao gồm quản trị viên, giám đốc điều dưỡng, chuyên gia trị liệu, chuyên gia dinh dưỡng, điều phối viên MDS và điều phối viên tiếp nhận để xác định nhu cầu và cung cấp nguồn lực, khóa đào tạo cũng như dữ liệu giúp cải thiện dịch vụ chăm sóc và gia tăng hơn nữa mức độ hài lòng của bệnh nhân nội trú.

Khám phá các Lợi thế của VITAS dành cho cộng đồng sinh sống của người cao tuổi khác

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.