Lợi thế của VITAS: Phương thức phức hợp cho bệnh nhân tại các cơ sở chăm sóc dài hạn

Nếu các triệu chứng của khách hàng trở nên khó kiểm soát, mục tiêu chăm sóc của họ có thể là những mong ước khó có thể đạt được.
Khách hàng của quý vị có đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời?

VITAS hỗ trợ bạn như thế nào

VITAS® Healthcare được trang bị đầy đủ để tiếp nhận những bệnh nhân cần các biện pháp can thiệp phức hợp trong điều trị các triệu chứng nghiêm trọng, những bệnh nhân mà các chương trình chăm sóc cuối đời khác có thể thiếu nguồn lực hoặc chuyên môn để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết và là những đối tượng thường được chăm sóc trong môi trường chăm sóc cấp tính.

Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo khách hàng của quý vị:

 • Vẫn cảm thấy thoải mái
 • Mọi mục tiêu chăm sóc, các giá trị và những ước nguyện của họ luôn được tôn trọng
 • Tiếp tục được tiếp nhận chăm sóc tại cơ sở của quý vị

Hợp tác với nhân viên của quý vị, các thành viên thuộc nhóm chăm sóc lâm sàng của VITAS sẽ hướng dẫn và trợ giúp trong việc kiểm soát triệu chứng vào giai đoạn cuối đời. Các giám đốc y khoa khu vực và giám đốc y khoa toàn thời gian giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp hỗ trợ các biện pháp điều trị phức hợp hiện tại cho khách hàng của quý vị cũng như tư vấn và chia sẻ các biện pháp thực hành tốt nhất với nhóm nhân viên của quý vị về các biện pháp điều trị này nhằm đảm bảo kiểm soát triệu chứng có chất lượng cao nhất.

Kiểm soát triệu chứng tích cực và công thức mở

Các cơ sở có bệnh nhân cần các can thiệp phức tạp có thể được hưởng lợi từ cách tiếp cận giàu tính hợp tác của VITAS trong việc quản lý tích cực các triệu chứng nhằm tránh phải đi cấp cứu hay nhập viện. Nhiều trong số các biện pháp can thiệp này có thể thực hiện tại môi trường chăm sóc ưa thích của khách hàng.

Được hỗ trợ từ bộ phận dụng cụ y tế tại gia riêng và công thức mở của chúng tôi, VITAS cung cấp các giải pháp và phác đồ mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác không có, bao gồm nhưng không giới hạn đối với:

 • Liệu pháp qua đường tĩnh mạch để kiểm soát cơn đau, cấp nước, kháng sinh và các vấn đề khác
 • Chọc hút và chọc dò ngực
 • Ống dẫn lưu màng phổi/PleurX
 • Liệu pháp ôxy lưu lượng cao
 • Truyền máu giảm nhẹ
 • BiPAP, CPAP và thiết bị hô hấp không xâm lấn Trilogy
 • Chăm sóc qua ống PEG và ống thông dạ dày

Nếu các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn khi khách hàng của quý vị đang được chăm sóc cuối đời, VITAS có thể điều chỉnh cấp độ chăm sóc nếu cần thiết về mặt y tế để cung cấp hỗ trợ lâm sàng toàn thời gian và các biện pháp giảm nhẹ bổ sung cho đến khi ổn định được các triệu chứng cho khách hàng của quý vị.

Điều phối chăm sóc cho các Can thiệp phức tạp

Khi khách hàng của quý vị được VITAS chăm sóc, quý vị có thể tin tưởng các nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành của chúng tôi để họ bắt đầu các phương thức phức hợp cần thiết cho khách hàng để họ có thể tiếp tục thoải mái tại cơ sở của quý vị. Chúng tôi sẽ  cập nhật thông tin về tình hình chăm sóc khách hàng cho người thân của họ tại cơ sở của quý vị, đảm bảo để họ cảm thấy được kết nối với kế hoạch chăm sóc cuối đời nhằm mang lại sự thoải mái và hỗ trợ 24/7.

Với khả năng tiếp cận với một loạt các chuyên gia của VITAS để hỗ trợ các vấn đề về hô hấp, chăm sóc vết thương cũng như các mối lo ngại về tâm lý xã hội, khách hàng của quý vị có thể tiếp tục giữ được chuẩn mực sống cao hơn khi họ tiến dần tới giai đoạn cuối đời.

Kiểm soát triệu chứng tích cực và công thức mở

Được củng cố bởi bộ phận dụng cụ y tế tại gia riêng và công thức mở của chúng tôi, VITAS có đủ nguồn lực và chuyên môn nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc phù hợp cho bệnh nhân đang mắc bệnh nghiêm trọng của quý vị,

Các giám đốc y khoa khu vực và giám đốc y khoa toàn thời gian của VITAS sẽ hợp tác với nhân viên của quý vị nhằm cung cấp kiến thức chuyên sâu hỗ trợ bệnh nhân đang được điều trị phức hợp, như:

 • Quản lý chăm sóc vết thương và các vết loét do nằm lâu
 • Kiểm soát ống PEG và cơn đau dữ dội
 • Kháng sinh kê đơn điều trị nhiễm trùng khi phù hợp
 • Giảm thuốc chống loạn thần thông qua phác đồ độc quyền của VITAS
 • Truyền nước/kháng sinh qua đường tĩnh mạch
 • Liệu pháp làm giãn phế quản
 • Ôxy lưu lượng cao
 • Liệu pháp BiPAP và CPAP
 • Sub-Q Lasix
 • Liệu pháp thuốc co thắt trong cấp cứu tim mạch
 • Các chuyên ngành hỗ trợ như trị liệu hô hấp, vật lý trị liệu/lao động trị liệu, chế độ ăn uống, quản lý vết thương, trị liệu âm nhạc và thú cưng
 • Các cuộc thảo luận về mục tiêu chăm sóc (GOC)

Nếu triệu chứng trở nên trầm trọng khi khách hàng của quý vị đang được chăm sóc cuối đời, VITAS sẽ điều chỉnh mức chăm sóc để cung cấp hỗ trợ lâm sàng toàn thời gian, các biện pháp giảm nhẹ bổ sung cho đến khi ổn định được các triệu chứng và kiểm soát được cơn đau cho họ.

Điều phối chăm sóc cho các Can thiệp phức tạp

Khi khách hàng của quý vị được VITAS chăm sóc, quý vị có thể tin tưởng các nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành của chúng tôi để họ bắt đầu các phương thức phức hợp cần thiết cho khách hàng để họ có thể tiếp tục thoải mái tại cơ sở của quý vị. Chúng tôi sẽ  cập nhật thông tin về tình hình chăm sóc của khách hàng cho người thân của họ tại cơ sở của quý vị, đảm bảo để họ cảm thấy được kết nối với kế hoạch chăm sóc cuối đời nhằm mang lại sự thoải mái và hỗ trợ 24/7.

Với khả năng tiếp cận với một loạt các chuyên gia của VITAS để hỗ trợ các vấn đề về hô hấp, chăm sóc vết thương cũng như các mối lo ngại về tâm lý xã hội, khách hàng của quý vị có thể tiếp tục giữ được chuẩn mực sống cao hơn khi họ tiến dần tới giai đoạn cuối đời.

Tìm hiểu các Lợi thế khác của VITAS dành cho các Cơ sở chăm sóc dài hạn