Lợi thế của VITAS: Các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng cho các bác sĩ

Nguồn tài liệu chính về chăm sóc cuối đời, tiên lượng nâng cao và giá trị của chăm sóc cuối đời.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

VITAS hỗ trợ bạn như thế nào

Các chuyên gia về bệnh nghiêm trọng của VITAS, bao gồm các chuyên viên y tế và các đại diện bác sĩ dành riêng đều được đào tạo tổng quát để hiểu rõ các nhu cầu của bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng và hoạt động hành nghề của quý vị. Họ dành kiến thức chuyên môn riêng với từng loại bệnh cho hoạt động chăm sóc cuối đời và lập kế hoạch chăm sóc trước để cải thiện dịch vụ chăm sóc phù hợp với mục tiêu và cố gắng hỗ trợ chỉ số đo lường chất lượng cho hoạt động hành nghề cũng như các mục tiêu tài chính của quý vị.

Các chuyên gia của VITAS điều chỉnh chương trình giáo dục cho hoạt động hành nghề nhằm đáp ứng các mục tiêu cụ thể của quý vị, dù nhu cầu đó là để cải thiện các kỹ năng tiên lượng bệnh, kiểm soát triệu chứng hoặc các cuộc thảo luận về các mục tiêu chăm sóc với bệnh nhân và gia đình họ.

Hỗ trợ các mục tiêu hành nghề của quý vị

Các chuyên gia về bệnh nghiêm trọng của VITAS hợp tác với nhân viên của quý vị nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn, cải thiện giao tiếp và kiểm soát triệu chứng tối ưu cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng khi họ gần tới giai đoạn cuối đời. Thông qua hợp tác, quý vị và nhân viên của quý vị được hưởng lợi từ:

 • Dữ liệu riêng về hành nghề giúp xác định các điểm mạnh, xu hướng và các cơ hội
 • Hiểu rõ việc kiểm soát triệu chứng và điều phối chăm sóc nhằm tác động tới phép đo về chất lượng
 • Giáo dục đồng đẳng về tiên lượng và xác định tính hội đủ điều kiện về chăm sóc cuối đời
 • Giới thiệu an toàn và kịp thời qua ứng dụng lâm sàng của VITAS
 • Hỗ trợ giáo dục qua CME và CE đối với các yêu cầu cấp phép cho nhân viên lâm sàng
 • Tài liệu lâm sàng hỗ trợ quý vị về các cuộc thảo luận lập kế hoạch chăm sóc trước với bệnh nhân của quý vị
 • Cải thiện điểm hài lòng của khách hàng dựa vào chăm sóc EOL chú trọng vào bệnh nhân

Cải thiện chăm sóc cho bệnh nhân

Chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của VITAS cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh, dựa vào nhu cầu của bệnh nhân và hoạt động hành nghề của quý vị:

 • Chuyển tiếp liền mạch sang dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà
 • Điều phối các kế hoạch chăm sóc tùy chỉnh riêng cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng
 • Bắt đầu các cuộc thảo luận đang tiếp diễn
 • Cải thiện hoạt động điều phối chăm sóc

VITAS hợp tác chặt chẽ các bác sĩ đối tác và nhân viên của quý vị để xác định nhu cầu và cung cấp nguồn lực, đào tạo cũng như dữ liệu nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc và gia tăng sự hài lòng của khách hàng.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.