Trao đổi về dịch vụ chăm sóc cuối đời với gia đình quý vị

Tải về hướng dẫn

Hướng dẫn thảo luận với gia đình về chăm sóc cuối đời của VITAS

Quý vị muốn sống những ngày tháng cuối đời của mình như thế nào? Đó là một câu hỏi lớn -- và là chủ đề nên trao đổi với gia đình của quý vị.

Lý tưởng thì cuộc thảo luận nên bắt đầu khi mọi người còn đang khỏe mạnh với những câu hỏi "nếu như...?". Quý vị có thể nói về những điều như:

  • Nếu quý vị bị bệnh và cơ thể không còn đáp ứng với việc điều trị nữa thì sẽ thế nào?
  • Nếu quý vị không thể nói được nữa thì sẽ thế nào? Ai sẽ là người phát ngôn thay cho quý vị và đưa ra quyết định?
  • Nếu quý vị rơi vào tình trạng hôn mê thì sẽ thế nào? Quý vị có muốn tiếp tục duy trì sự sống với sự trợ giúp của máy móc để đưa ô-xi và thực phẩm vào cơ thể của mình?

Chỉ dẫn trước là một kế hoạch bằng văn bản, trong đó nói rõ hình thức chăm sóc quý vị muốn tiếp nhận và không muốn tiếp nhận khi ở giai đoạn cuối đời. Việc viết lại những mong ước của quý vị giúp người thân của quý vị tham khảo để đưa ra quyết định sau khi nắm rõ ý muốn của quý vị.

Lập kế hoạch

Dù bệnh nhân không thể trực tiếp tham gia vào cuộc thảo luận đó vì bệnh tật quá lâu, gia đình và những người quan tâm tới bệnh nhân vẫn có thể lập kế hoạch cho những bước tiếp theo.

Đây là công việc khó khăn và có thể gây căng thẳng và đau buồn. Mọi người có thể không thống nhất được điều gì là tốt nhất. Tuy nhiên, họ có thể thống nhất trong việc tập trung vào các giá trị và lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân. Phương thức đó sẽ giúp mọi người bình tâm.

Cách bắt đầu

Việc chọn chăm sóc cuối đời giúp quý vị nắm quyền kiểm soát về cách thức và nơi mình sẽ được chăm sóc khi gần kề giai đoạn cuối đời. Quý vị và người thân của quý vị có thể đưa ra những lựa chọn chăm sóc khi nắm rõ mọi thông tin dù chuyện đó xảy ra trong tương lai hay ngay trong hiện tại. Đó là lý do VITAS Healthcare cung cấp hướng dẫn thảo luận về chăm sóc cuối đời miễn phí này nhằm giúp tất cả quý vị thống nhất về các kế hoạch phù hợp cho bản thân.

Có tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Quan Thoại, tiếng Việt và tiếng Tagalog

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.