Cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS ở Trung tâm y tế Florida (Florida Medical Center)

5000 W Oakland Park Blvd.

3rd Floor

Ft. Lauderdale, FL 33313

Tại cơ sở chăm sóc xoa diu cho bệnh nhân nội trú của VITAS tại Trung tâm y tế Florida, chúng tôi có cách tiếp cận riêng đối với mỗi bệnh nhân mà mình chăm sóc. Chúng tôi có mặt ở đây để hỗ trợ bệnh nhân và người thân yêu của họ trong thời kì khó khăn.

Cơ sở chăm sóc nội trú của chúng tôi tại Trung tâm y tế Florida có một nhân viên xuất sắc, người chăm sóc cho một số bệnh nhân yếu ớt nhất của VITAS, bao gồm bệnh nhân phải dùng máy thở từ các bệnh viện khác chuyển đến cơ sở của VITAS khi đã đến lúc rút ống thở. Cơ sở này có các nguồn lực cần thiết nhằm bảo đảm sự chuyển giao yên bình cho bệnh nhân.

Cơ sở này cũng là nơi sự giáo dục và cách tân diễn ra. Học sinh ngành y từ các trường liên kết với VITAS sẽ trực ở đây, cùng với hai chuyên gia về chăm sóc cuối đời của VITAS. VITAS cũng đào tạo nhân viên mới từ khắp cả nước tại đây.

Trung tâm y tế Florida phục vụ cư dân từ Sunrise, Plantation, Oakland Park, Lauderdale Lakes và Fort Lauderdale tại Broward.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS