Khoa chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại Bệnh viện INSIGHT và Trung tâm y tế Chicago

2525 S Michigan Ave.

6th Floor

Chicago, IL 60616

Khi bệnh nhân được chăm sóc cuối đời cần sự chăm sóc vượt quá khả năng phục vụ tại gia, khoa chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại Bệnh viện INSIGHT và Trung tâm y tế Chicago được thiết kế để cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết và thích hợp để họ có thể trở về nhà càng sớm càng tốt.

Chúng tôi biết rằng một cơn bệnh đã đưa quý vị đến cơ sở chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú của VITAS. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ quý vị và người thân vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi khuyến khích quý vị bày tỏ thắc mắc nếu có của quý vị với bất cứ nhân viên nào của chúng tôi. Và, để cung cấp sự chăm sóc dành riêng cho người thân của quý vị, chúng tôi đề nghị quý vị chia sẻ bất cứ thông tin nào quý vị cho rằng có liên quan.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS