Chăm sóc cựu quân nhân

VITAS tôn vinh những người đã cống hiến cho nước Mỹ bằng cách phục vụ họ khi gần đến giai đoạn cuối đời.

Chúng tôi cung cấp chăm sóc cuối đời cho các cựu quân nhân với nhiều bệnh trạng giai đoạn cuối khác nhau. Các nhóm chuyên gia chăm sóc cuối đời giàu kinh nghiệm của chúng tôi được đào tạo để hiểu rõ nhu cầu đặc biệt của cựu quân nhân vào giai đoạn cuối đời.

Dân số Mỹ có khoảng 15-20 triệu người là cựu quân nhân cho đến 2030, theo Tổng cục điều tra dân số Mỹ, và hàng ngàn người trong số họ qua đời mỗi năm.

"Sứ mệnh và mục tiêu của chúng tôi với dịch vụ chăm sóc là mang đến cho mỗi cựu quân nhân sự yên bình ở giai đoạn cuối đời."Carole Quackenbush, Liên lạc viên phụ trách tiếp nhận bệnh nhân của VITAS

Với việc nhận ra nhu cầu riêng của các cựu quân nhân hiện đang phải đối mặt với bệnh tình nghiêm trọng, VITAS có thể hỗ trợ những con người này hướng tới một cái kết an yên hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các cựu quân nhân đã trải qua chiến đấu hoặc thương tổn khác, nhất là khi những trải nghiệm, ký ức hoặc cảm xúc chưa được giải tỏa lại trở về khi họ gần đến giai đoạn cuối đời.

Carole Quackenbush, liên lạc viên phụ trách tiếp nhận bệnh nhân, cho biết: "Rất nhiều cựu quân nhân, đặc biệt là những người đã từng chiến đấu, có các nhu cầu đặc biệt cuối đời liên quan đến PTSD (Hậu chấn tâm lý). Một điều phổ biến mà chúng tôi được nghe từ các bệnh nhân cựu quân nhân của mình đó là 'Tôi sẽ phải đến địa ngục vì những vì tôi đã làm trong chiến tranh' hay 'Tôi không thể tha thứ cho bản thân mình'. Sứ mệnh và mục tiêu của chúng tôi với dịch vụ chăm sóc mà chúng tôi cung cấp là mang đến cho mỗi cựu quân nhân sự yên bình giai đoạn cuối đời và sự tự tha thứ."

VITAS kiểm tra kỹ lưỡng về lịch sử phục vụ quân ngũ của mỗi bệnh nhân là cựu quân nhân trong quá trình tiếp nhận để phát triển bức tranh đầy đủ về nhu cầu y tế, tâm lý xã hội và tâm linh của họ ở giai đoạn cuối đời. Điều này cũng cho phép VITAS hiểu rõ hơn về việc làm thế nào để ghi nhận sự phục vụ của bệnh nhân một cách phù hợp và thể hiện sự trân trọng thông qua các dịch vụ tưởng niệm, lễ kỷ niệm ghim cài áo, nghiêm chào bên giường bệnh, Chuyến bay tôn vinh và nhiều hoạt động khác.

Sự tham gia của We Honor Veterans

Rất nhiều địa điểm chăm sóc cuối đời của VITAS hợp tác với We Honor Veterans, một chương trình của Tổ chức chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ quốc gia (NHPCO) và Bộ cựu chiến binh (VA), để đáp ứng các mong mỏi đáng trân trọng, lắng nghe một cách đồng cảm và thể hiện sự biết ơn với các cựu quân nhân.

Là một phần của We Honor Veterans, VITAS đào tạo và giáo dục các đối tác cộng đồng và người chăm sóc về những nhu cầu đặc biệt của cựu chiến binh.

Quyền lợi của cựu quân nhân

Các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của VITAS được đào tạo để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mà nhiều cựu quân nhân phải đối mặt khi gần đến giai đoạn cuối đời, bao gồm các lo ngại về tài chính và quyền lợi, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, các vấn đề chưa được giải quyết với quân đội, trầm cảm và tự sát.

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế tại cộng đồng hay VA có thể giới thiệu cựu quân nhân tới VITAS. Các cựu chiến binh cũng có thể liên lạc trực tiếp để thảo luận về các dịch vụ của chúng tôi.

VITAS duy trì mối quan hệ chặt chẽ, chiến lược với nhiều tổ chức cựu chiến binh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nghi thức ghi nhận đặc biệt và giúp kết nối cựu quân nhân địa phương với những đồng đội bệnh nặng để chia sẻ trải nghiệm và quan điểm với nhau.

Các đặc điểm quan trọng khác trong dịch vụ của chúng tôi dành cho cựu quân nhân bao gồm:

  • Quy trình giới thiệu và tiếp nhận đơn giản hóa
  • Tương tự với hệ thống VA và cách xác định và tiếp cận các lựa chọn quyền lợi dành cho cựu quân nhân
  • Chi phí dịch vụ chăm sóc cuối đời cho cựu quân nhân được chi trả bởi VA, TRICARE, Medicare, Medicaid, công ty bảo hiểm tư nhân và các hình thức bồi thường khác
  • Điều phối chăm sóc với nhân viên của trung tâm y tế VA địa phương, bao gồm các buổi khám bệnh chung khi phù hợp
  • Các liên lạc viên VITAS, trong đó có rất nhiều người là cựu quân nhân, hoạt động như điểm liên lạc và nguồn huấn luyện chính cho VA và các tổ chức của cựu quân nhân địa phương.
  • Giới thiệu đến những dịch vụ cộng đồng khác, nếu cần
  • Sự hỗ trợ gia quyến đầy đủ, bao gồm chương trình giảm nhẹ nỗi mất mát và đau buồn, nhóm hỗ trợ và dịch vụ tưởng nhớ dành cho người thân của cựu quân nhân tối đa 13 tháng sau khi họ qua đời
  • Ghi nhận và kỷ niệm các sự kiện quan trọng, bao gồm Ngày cựu chiến binh và các ngày lễ của quân đội

Hướng dẫn về các nguồn lực dành cho cựu chiến binh của VITAS

VITAS bảo đảm tất cả cựu quân nhân đều nhận được dịch vụ chăm sóc cuối đời phù hợp và sự đồng cảm. Hướng dẫn về các nguồn lực dành cho cựu chiến binh gồm 16 trang của chúng tôi cung cấp thông tin hữu ích cho cựu chiến binh và thành viên gia đình họ về trợ cấp, nguồn hỗ trợ, trang web, nhóm cộng đồng, thông tin và đơn từ của Cơ quan quản lý cựu chiến binh (VA).

Tải về và chia sẻ Hướng dẫn về các nguồn lực dành cho cựu quân nhân của chúng tôi.