Khoa nội trú của VITAS tại Drake Center

151 West Galbraith Road

5th Floor

Cincinnati, OH 45216

Khi bệnh nhân được chăm sóc cuối đời tại Cincinnati cần đến sự chăm sóc nhưng không thể thực hiện được tại nhà, VITAS cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú tại Trung tâm Drake. Chúng tôi cung cấp một môi trường như ở nhà nơi bệnh nhân được tiếp nhận sự chăm sóc bất kể ngày đêm và phù hợp với nhu cầu cá nhân mà họ cần.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp bệnh nhân trở về nhà sớm nhất có thể, đó cũng là nơi chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho họ.

VITAS có các sắp xếp riêng với các bệnh viện tại Cincinnatti và các cơ sở khác nơi bệnh nhân có thể nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời nội trú cần thiết và thích hợp để giải quyết những nhu cầu không thể được đáp ứng một cách an toàn tại nhà riêng. Chúng tôi rất tự hào về mối quan hệ hợp tác với UC Health. Theo cam kết cung cấp đầy đủ dịch vụ chăm sóc cuối đời của chúng tôi cho bệnh nhân ở khắp Southwest Ohio, chúng tôi đã thiết lập các cơ sở chăm sóc cuối đời dành riêng cho bệnh nhân nội trú tại 5 West ở Trung tâm Drake của UC thuộc trung tâm Cincinnati.

Tại đây, bệnh nhân của chúng tôi - những người cần sự chăm sóc không thể đáp ứng tại nhà riêng có thể ở trong một môi trường giống như nhà mình, nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng cao toàn thời gian; gia đình và bạn bè được chào đón mọi lúc, bất kể ngày hay đêm, và không có sự hạn chế nào về việc thăm viếng. Là một ngôi nhà chăm sóc cuối đời thật sự, Trung tâm Drake bảo đảm bệnh nhân được sống trong môi trường yên bình, thoải mái cho tới khi sức khỏe của họ ổn định và có thể trở về nhà.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS