Cơ sở chăm sóc cuối đời ở Jacksonville, FL

Các thành viên trong nhóm chăm sóc cuối đời của VITAS có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tại văn phòng hoặc thăm khám cho quý vị ở bất cứ nơi nào mà quý vị coi là nhà trên khắp Jacksonville, Florida và khu vực lân cận. Khu vực này bao gồm các quận Nassau, Baker, Duval, Clay và St. Johns.

Các bệnh nhân đủ điều kiện sẽ có rất nhiều quyền lợi về chăm sóc cuối đời. Từ việc tạo kế hoạch chăm sóc cá nhân đến việc kiểm soát các triệu chứng, bệnh nhân có thể tiếp cận với các nhóm chăm sóc y tế liên ngành từ VITAS 24/7/365 tại môi trường chăm sóc theo lựa chọn của họ.

Quý vị đang tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời tại Jacksonville? Xem các vị trí đang tuyển hôm nay.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời ở bất cứ nơi đâu quý vị cần. Bản đồ dưới đây chỉ rõ khu vực phục vụ chung của chúng tôi.

Các địa điểm của VITAS Healthcare ở Jacksonville

Chăm sóc cuối đời tại gia


    Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà của chúng tôi.

    904.802.6800

Địa điểm khác của Vitas

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc cuối đời của VITAS

Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Chuyên viên chăm sóc cuối đời của VITAS

Chuyên viên chăm sóc cuối đời

Chuyên viên chăm sóc cuối đời thực hiện chăm sóc cá nhân cho bệnh nhân. Họ còn là "đôi mắt, đôi tai" cho phần còn lại của nhóm chăm sóc cuối đời.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS