Cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại bệnh viện Hialeah

651 E. 25th St.

2nd Floor

Miami, FL 33013

Đôi khi, bệnh nhân chăm sóc cuối đời có thể cần được chăm sóc đặc biệt và người chăm sóc chính của họ không thể thực hiện việc đó một cách thoải mái tại nhà. Tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS ở Bệnh viện Hialeah, nhóm chuyên viên của chúng tôi sẽ thực hiện việc chăm sóc ở mức độ cần thiết nhằm ổn định các triệu chứng để bệnh nhân có thể  quay trở lại môi trường thân quen tại nhà riêng của họ càng sớm càng tốt.

Chúng tôi có cách tiếp cận riêng đối với mỗi bệnh nhân mà mình chăm sóc. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ bệnh nhân và người thân của họ vượt qua thời điểm khó khăn. Chúng tôi khuyến khích quý vị đưa ra bất kỳ câu hỏi nào mà quý vị có thể có với nhân viên tại cơ sở của chúng tôi và chia sẻ bất kỳ thông tin nào mà quý vị thấy phù hợp với bệnh nhân đó.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Nhóm nhân sự tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS