Cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại Ruth Hospice

8300 W Beloit Road

West Allis, WI 53219

Khi bệnh nhân được chăm sóc cuối đời cần sự chăm sóc vượt quá khả năng quản lý tại gia, Cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại Ruth Hospice cho phép chúng tôi thực hiện chăm sóc ở cấp độ nội trú nhằm làm ổn định các triệu chứng và đưa bệnh nhân trở về với môi trường gia đình.

Bệnh nhân có thể nhập viện 24 giờ mỗi ngày từ bất cứ môi trường nào - dù là bệnh viện, văn phòng bác sĩ, gia đình hay viện dưỡng lão. Khi người chăm sóc cần nghỉ ngơi, khoa nội trú của chúng tôi sẽ dành tối đa 5 ngày để chăm sóc hỗ trợ tạm thời cho các bệnh nhân của VITAS đang sinh hoạt tại gia.

Chúng tôi biết, một cơn bệnh đã đưa quý vị đến với một trong những cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú VITAS của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ quý vị và gia đình vượt qua thời gian khó khăn này.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS