Tìm cơ sở chăm sóc cuối đời ở quận Cam, CA

Các thành viên đội ngũ chăm sóc cuối đời của VITAS thăm khám cho bệnh nhân ở bất cứ nơi đâu họ gọi là nhà (nhà riêng, viện dưỡng lão, cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật) tại Quận Cam.

Chúng tôi có một văn phòng nằm ở trung tâm Quận Cam và dịch vụ chăm sóc nội trú khi cần thiết về mặt y tế. Dịch vụ chăm sóc cuối đời của VITAS có mặt ở bất cứ nơi đâu bệnh nhân và gia đình cần. Bản đồ dưới đây chỉ rõ khu vực phục vụ chung của chúng tôi.

VITAS có thời gian để đảm bảo rằng bệnh nhân cảm thấy thoải mái, và để cải thiện chất lượng cuộc sống của họ bằng cách kiểm soát các triệu chứng, kiểm soát cơn đau và giảm 911 cuộc gọi và ca tái nhập viện.

Quý vị đang tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời tại Quận Cam? Xem các vị trí đang tuyển hôm nay.

Các địa điểm của VITAS Healthcare ở Quận Cam

Chăm sóc cuối đời tại gia


    Liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm về dịch vụ chăm sóc cuối đời tại nhà của chúng tôi.

    714.921.2273

Chăm sóc nội trú

Địa điểm khác của Vitas

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc cuối đời của VITAS

Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Chuyên viên chăm sóc cuối đời của VITAS

Chuyên viên chăm sóc cuối đời

Chuyên viên chăm sóc cuối đời thực hiện chăm sóc cá nhân cho bệnh nhân. Họ còn là "đôi mắt, đôi tai" cho phần còn lại của nhóm chăm sóc cuối đời.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS