Văn hóa tuân thủ của chúng tôi bắt đầu từ con người

Ứng xử hợp pháp và có đạo đức là một phần quan trọng trong trách nhiệm cá nhân cũng như văn hóa doanh nghiệp. Tinh thần tuân thủ bắt đầu từ khi chúng tôi thành lập vào 1978, vì những người chăm sóc người sắp đến thời điểm cuối trong cuộc đời phải là những người làm điều đúng đắn. Vào 1995, nhiều năm trước khi Văn phòng tổng thanh tra ban hành hướng dẫn chăm sóc cuối đời, VITAS đã xây dựng chính sách tuân thủ riêng để xử lý những vấn đề rủi ro và yêu cầu ứng xử có đạo đức trong khi cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời đáng tin, an toàn và chất lượng. Chính sách đó vẫn dẫn hướng cho chúng tôi đến ngày nay.

VITAS đã xây dựng một chương trình tuân thủ mạnh mẽ dựa trên nền tảng vững chắc này. Chương trình này giúp bảo đảm các hoạt động của tổ chức được thực hiện dựa trên những ý định tốt, từ đó bảo đảm cam kết về sự liêm chính trong mọi cấp độ của công ty.

Các giá trị của VITAS

  • Bệnh nhân và gia đình là trên hết
  • Chúng tôi chăm sóc lẫn nhau.
  • Tôi sẽ nỗ lực hết sức vào ngày hôm nay và làm tốt hơn nữa vào ngày mai.
  • Tôi tự hào khi tạo ra điều khác biệt.
Gọi điện thoại cho VITAS qua số 800.638.4827

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.