Đường dây nóng và báo đài

Đường dây nóng về việc tuân thủ của VITAS:

1.800.638.4827

Đường dây nóng về trộm cắp và gian lận:

1.833.624.0343

Đường dây nóng HIPAA:

1.866.298.4827

Liên hệ truyền thông:

1.877.848.2701 hoặc media@vitas.com

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.