Lợi thế của VITAS: Các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng cho các bệnh viện

Cung cấp tài liệu hướng dẫn và lâm sàng được thiết kế để giúp các bệnh viện cải thiện chỉ số phép đo chất lượng và đáp ứng các mục tiêu tài chính thông qua việc cải thiện tiên lượng bệnh và điều phối chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

VITAS hỗ trợ bạn như thế nào

Nhân viên lâm sàng của VITAS và các đại diện riêng của bệnh viện được đào tạo toàn diện nhằm đáp ứng các nhu cầu chăm sóc của bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng. Với việc cung cấp đào tạo về chăm sóc cuối đời cho từng loại bệnh cụ thể, các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của chúng tôi giúp nhân viên bệnh viện cải thiện tiên lượng qua việc hiểu rõ các dấu hiệu và triệu chứng để xác định liệu bệnh nhân có đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời.

Các chuyên gia của VITAS làm việc với quý vị để tạo kế hoạch hướng dẫn điều chỉnh riêng theo nhu cầu bệnh viện của quý vị. Thông qua việc hợp tác với các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của mình, chúng tôi cũng có thể giúp nhân viên của quý vị hiểu rõ về cách tốt nhất để quản lý các triệu chứng chưa kiểm soát được và dẫn dắt các cuộc thảo luận về mục đích chăm sóc.

Chỉ số đo lường cải thiện chất lượng của bệnh viện

Các chuyên gia về bệnh nghiêm trọng của VITAS giúp hỗ trợ các mục tiêu chăm sóc chất lượng cao hơn, giảm thời gian ở tại bệnh viện, giảm tỉ lệ tử vong tại bệnh viện và tăng sự hài lòng của khách hàng cho bệnh viện của quý vị, bằng cách:

  • Nhanh chóng hồi đáp tiếp nhận qua cổng giới thiệu điện tử nhằm đảm bảo việc chuyển tiếp chăm sóc liền mạch và tăng sự hài lòng của khách hàng
  • Hợp tác để tạo ra các kế hoạch chăm sóc tùy chỉnh có thể tích hợp nhiều cấp độ chăm sóc để đáp ứng nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng, đảm bảo có dịch vụ chăm sóc phù hợp vào đúng thời điểm
  • Chuyển tiếp liền mạch bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng sang chăm sóc tại nhà và nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành của chúng tôi sẽ tới thăm khám hơn 5 lần mỗi tuần 
  • Bắt đầu các cuộc thảo luận về lập kế hoạch chăm sóc trước đang tiếp diễn

Dữ liệu riêng về từng bệnh viện cho bệnh viện của quý vị

Chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của VITAS hỗ trợ hơn nữa các đường hướng cải thiện mục tiêu chăm sóc cho bệnh viện của quý vị qua các cuộc họp về hợp tác chăm sóc, theo dó chúng tôi đánh giá dữ liệu xác định các điểm mạnh, xu hướng và cơ hội để cải thiện chất lượng tại bệnh viện của quý vị.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.