Lợi thế của VITAS: Hỗ trợ các bệnh viện có bệnh nhân cần chăm sóc cấp tính cao

Những bệnh nhân cần chăm sóc cấp tính cao có thể làm cạn kiệt các nguồn lực và ảnh hưởng tiêu cực đến xếp hạng hiệu suất hoạt động của bệnh viện của quý vị.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

Những bệnh nhân cần chăm sóc cấp tính cao thường có:

  • Nguy cơ tái nhập viện cao hơn
  • Nguy cơ mắc bệnh và tử vong tại bệnh viện cao hơn
  • Tỉ lệ tái nhập viện, chăm sóc tích cực và mức sử dụng khoa cấp cứu cao hơn

VITAS hỗ trợ bạn như thế nào

VITAS được trang bị đầy đủ để chăm sóc những bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc cấp tính cao mà những dịch vụ chăm sóc cuối đời khác thiếu nguồn lực hoặc kiến thức chuyên môn cần thiết để đáp ứng.

Chúng tôi điều chỉnh kế hoạch chăm sóc của chúng tôi theo các mục tiêu và ước nguyện của bệnh nhân, tạo ra nhiều kết quả khả quan hơn cho bệnh nhân, các gia đình và người chăm sóc, đồng thời đạt được kết quả đo lường và điểm hài lòng ấn tượng hơn cho bệnh viện của quý vị.

Cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân

Bệnh nhân được chăm sóc cuối đời và gia đình họ thường báo cáo chất lượng chăm sóc tuyệt vời hơn vào giai đoạn cuối đời so với bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng nhưng không được chăm sóc cuối đời. VITAS cung cấp khả năng giảm nhẹ các triệu chứng và điểm hài lòng cao từ bệnh nhân và các gia đình, giúp mang lại kết quả về hiệu suất hoạt động của bệnh viện tốt hơn. 1

Chuyển tiếp nhanh hơn sang môi trường chăm sóc ưa thích

VITAS xử lý việc chuyển tiếp chăm sóc tuân theo hướng dẫn của CMS, hạn chế nghĩa vụ và tình trạng cạn kiệt nguồn lực cho bệnh viện của quý vị.

Khi quý vị tin tưởng giao phó cho VITAS việc chăm sóc bệnh nhân của mình, dưới đây là những gì quý vị có thể mong đợi:

  1. Đánh giá tiếp nhận tại bệnh viện trong vòng vài giờ đồng hồ sau khi giới thiệu
  2. Nếu xác định bệnh nhân đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời, chúng tôi sẽ tiến hành điều phối việc tiếp nhận, lập kế hoạch chăm sóc riêng, chuyển giao dụng cụ y tế tại gia và các chuyến thăm khám của nhóm chăm sóc y tế
  3. Chuyển tiếp sang môi trường chăm sóc phù hợp, dù là tại tư gia, cơ sở điều dưỡng, cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật, cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc cơ sở chăm sóc cuối đời dành cho bệnh nhân nội trú.

Giảm thời gian nằm viện, tỉ lệ tử vong và tái nhập viện

Chăm sóc cuối đời giúp bệnh nhân có được một cái chết lý tưởng trong khung cảnh họ ưa thích, giảm thời gian nằm viện và tỉ lệ tử vong tại bệnh viện. Chăm sóc cuối đời còn giải phóng giường bệnh tại khu chăm sóc đặc biệt vì bệnh nhân thay vì được chăm sóc tích cực tại khu chăm sóc đặc biệt có thể được chăm sóc tập trung tạo sự thoải mái tại gia hoặc trong khoa nội trú chăm sóc cuối đời. 2

Số bệnh nhân cần phải nằm viện trong thời gian dài, nhiều lần tái nhập viện, trở lại khoa cấp cứu, hoặc tử vong tại bệnh viện, thể hiện tiêu cực trong kết quả đo lường hiệu suất hoạt động của bệnh viện. VITAS có thể cung cấp tất cả bốn cấp độ chăm sóc cuối đời nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bệnh nhân trong suốt tiến trình bệnh tật của họ, giảm hoặc loại bỏ nhu cầu tái nhập viện hoặc tới khoa cấp cứu.

Giảm chi phí Medicare cho mỗi đối tượng thụ hưởng

Với tư cách là các trung tâm để Medicare và các dịch vụ Medicaid (CMS) thúc đẩy ngành chăm sóc sức khỏe tiến tới hệ thống thanh toán dựa trên giá trị, các bệnh viện và hệ thống chăm sóc sức khỏe càng có nhiều lý do hơn để thực hiện tốt các cuộc khảo sát và đo lường chất lượng khác nhau.

Chi phí Medicare cho mỗi đối tượng thụ hưởng được dùng để đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả về mặt chi phí của một bệnh viện. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng lựa chọn chăm sóc cuối đời có chi phí Medicare thấp hơn bệnh nhân không ở trong bối cảnh được chăm sóc cuối đời trước khi chết. Điều này cũng áp dụng đối với thời gian nằm viện khác nhau với mức tiết kiệm chi phí đáng lưu ý ngay cả đối với bệnh nhân được chăm sóc cuối đời chỉ ghi danh tham gia 1-7 ngày trước khi chết. 3

Việc giới thiệu bệnh nhân của quý vị tới VITAS có thể cải thiện mức đo lường chi phí bệnh viên của quý vị cho mỗi đối tượng thụ hưởng, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân và các gia đình.

Nguồn:

1. Wright, A.A., et al. (2010). Place of death: correlations with quality of life of patients with cancer and predictors of bereaved caregivers' mental health. J Clin Oncol. 28(29):4457-4464.

2. Carlson MDA, Herrin J, Du Q, Epstein AJ, Barry CL, Morrison RS, et al. (2010). Impact of hospice disenrollment on health care use and Medicare expenditures for patients with cancer. (Tác động của việc hủy đăng ký chăm sóc cuối đời đối với việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chi phí Medicare cho bệnh nhân ung thư) J Clin Oncol. 28(28):4371.

3. Kelley, A. S., Deb, P., Du, Q., Aldridge Carlson, M. D., & Morrison, R. S. (2013). Hospice enrollment saves money for Medicare and improves care quality across a number of different lengths-of-stay (Đăng ký chăm sóc cuối đời tiết kiệm chi phí cho Medicare và cải thiện chất lượng chăm sóc qua một số thời gian nằm viện khác nhau). Health affairs (Project Hope), 32(3), 552-561. doi:10.1377/hlthaff.2012.0851

 

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.