Lợi thế của VITAS: Hỗ trợ các bệnh viện có bệnh nhân cần các phương thức phức hợp

VITAS được trang bị đầy đủ để đáp ứng những bệnh nhân cần sự chăm sóc mà các chương trình chăm sóc cuối đời khác không thể cung cấp.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

Các bệnh nhân cần phương thức phức hợp để kiểm soát bệnh của mình có thể làm cạn kiệt các nguồn lực và tác động tiêu cực tới đánh giá hiệu suất hoạt động của bệnh viện vì các bệnh nhân thường có:

  • Nguy cơ tái nhập viện cao hơn
  • Nguy cơ mắc bệnh và tử vong tại bệnh viện cao hơn
  • Tỉ lệ tái nhập viện, chăm sóc tích cực và mức sử dụng khoa cấp cứu cao hơn

Dưới đây là cách thức VITAS có thể hỗ trợ

VITAS có đầy đủ điều kiện để tiếp nhận những bệnh nhân cần tới các phương thức điều trị phức hợp - những bệnh nhân mà các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác có thể thiếu nguồn lực hoặc chuyên môn để đem lại dịch vụ chăm sóc cần thiết. Các bệnh nhân và gia đình cho biết họ có mức độ hài lòng cao hơn đối với dịch vụ chăm sóc khi các triệu chứng được quản lý thành công tại nhà; các dịch vụ cung cấp phương thức chăm sóc phức hợp của chúng tôi tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi nhanh chóng hình thức chăm sóc từ các cơ sở chăm sóc cấp tính, giúp cải thiện hơn nữa trải nghiệm của bệnh nhân.

Được sự chỉ dẫn của các giám đốc y tế làm việc toàn thời gian, các bác sĩ của chúng tôi hợp tác với nhân viên bệnh viện của quý vị nhằm điều chỉnh kế hoạch chăm sóc của chúng tôi theo các mục tiêu và ước nguyện của từng bệnh nhân vào giai đoạn cuối đời, tạo ra nhiều kết quả khả quan hơn cho bệnh nhân, các gia đình và người chăm sóc, đồng thời đạt được kết quả đo lường và điểm hài lòng ấn tượng hơn cho bệnh viện của quý vị.

Giảm thời gian nằm viện, tỉ lệ tử vong và tái nhập viện

Số bệnh nhân cần thời gian nằm viện kéo dài, nhiều lần tái nhập viện hoặc vào khoa cấp cứu, hay tử vong hoặc bệnh tình trở nặng hơn tại bệnh viện, thể hiện mức đo lường hiệu suất hoạt động của bệnh viên kém. VITAS cung cấp bốn mức chăm sóc cuối đời nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của bệnh nhân trong suốt tiến trình bệnh tật của họ, giảm hoặc loại bỏ nhu cầu tái nhập viện hoặc tới khoa cấp cứu.

Chừng nào bệnh nhân còn đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời và từ chối điều trị chữa bệnh, bệnh nhân nội trú được chăm sóc cuối đời khi nằm viện để kiểm soát các triệu chứng cấp tính không được tính là bệnh nhân tái nhập viện. Chăm sóc cuối đời giúp bệnh nhân có được một cái chết lý tưởng trong khung cảnh họ ưa thích, giảm thời gian nằm viện và tỉ lệ tử vong tại bệnh viện. Chăm sóc cuối đời còn giải phóng giường bệnh tại khu chăm sóc đặc biệt vì bệnh nhân thay vì được chăm sóc tích cực tại khu chăm sóc đặc biệt có thể được chăm sóc tập trung tạo sự thoải mái tại gia hoặc trong khoa nội trú chăm sóc cuối đời.1

Kiểm soát triệu chứng tích cực và công thức mở

Được hỗ trợ từ bộ phận dụng cụ y tế tại gia riêng và công thức mở của chúng tôi, VITAS có đầy đủ thuốc men, dụng cụ và tri thức chuyên môn để hỗ trợ mọi bệnh nhân. Dù các triệu chứng bệnh nhân của quý vị khó khăn hay phức tạp tới mức nào đi nữa, VITAS cung cấp các phác đồ và giải pháp chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác không có, bao gồm:

  • Liệu pháp qua đường tĩnh mạch để kiểm soát cơn đau, cấp nước, kháng sinh và các vấn đề khác
  • Chọc hút và chọc dò ngực
  • Ống dẫn lưu màng phổi/PleurX
  • Liệu pháp ôxy lưu lượng cao
  • Truyền máu giảm nhẹ
  • BiPAP, CPAP và thiết bị hô hấp không xâm lấn Trilogy
  • Chăm sóc qua ống PEG và ống thông dạ dày

Nếu các triệu chứng trở nên trầm trọng hơn khi bệnh nhân của quý vị đang được chăm sóc cuối đời, VITAS sẽ điều chỉnh cấp độ chăm sóc nhằm cung cấp hỗ trợ lâm sàng toàn thời gian, các biện pháp giảm nhẹ bổ sung và/hoặc điều trị tạm thời tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS cho đến khi ổn định được các triệu chứng và kiểm soát được cơn đau.

Giảm chi phí Medicare cho mỗi đối tượng thụ hưởng

Chi phí Medicare cho mỗi đối tượng thụ hưởng được dùng để đánh giá khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả về mặt chi phí của một bệnh viện. Các nghiên cứu chỉ ra rằng bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng lựa chọn chăm sóc cuối đời có chi phí Medicare thấp hơn bệnh nhân không ở trong bối cảnh được chăm sóc cuối đời trước khi chết. Điều này cũng chính xác về thời gian nằm viện khác nhau với mức tiết kiệm chi phí đáng lưu ý ngay cả đối với bệnh nhân được chăm sóc cuối đời chỉ ghi danh tham gia 1-7 ngày trước khi chết.2

Việc giới thiệu bệnh nhân của quý vị tới VITAS có thể cải thiện mức đo lường chi phí bệnh viên của quý vị cho mỗi đối tượng thụ hưởng, đồng thời giảm gánh nặng tài chính cho bệnh nhân và các gia đình. 

Nguồn tham khảo

1. Carlson M., Herrin J., Du Q., Epstein A., Barry C., Morrison R., et al. (2010). Impact of hospice disenrollment on health care use and Medicare expenditures for patients with cancer. (Tác động của việc hủy đăng ký chăm sóc cuối đời đối với việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và chi phí Medicare cho bệnh nhân ung thư) J Clin Oncol. 28(28):4371.

2. Kelley, A., Deb, P., Du Q., Aldridge C., Morrison, R. (2013). Hospice enrollment saves money for Medicare and improves care quality across a number of different lengths-of-stay (Đăng ký chăm sóc cuối đời tiết kiệm chi phí cho Medicare và cải thiện chất lượng chăm sóc qua một số thời gian nằm viện khác nhau). Health affairs (Project Hope),32(3), 552-561. doi:10.1377/hlthaff.2012.0851

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.