Lợi thế của VITAS: Các phương thức phức hợp cho bệnh nhân tại các Cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật

Nếu các triệu chứng của khách hàng trở nên khó kiểm soát, mục tiêu chăm sóc của họ có thể là những mong ước khó có thể đạt được.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

VITAS hỗ trợ bạn như thế nào

VITAS được trang bị đầy đủ để tiếp nhận những bệnh nhân cần phương thức phức hợp trong điều trị các triệu chứng nghiêm trọng-những bệnh nhân mà các chương trình chăm sóc cuối đời khác có thể không đủ nguồn lực hoặc chuyên môn để bảo đảm sự chăm sóc cần thiết cho họ và những bệnh nhân thường không được coi là phù hợp để chuyển tiếp sang chăm sóc tại nhà.

Được chỉ đạo từ các giám đốc y tế toàn thời gian, các kế hoạch chăm sóc được điều chỉnh theo mục tiêu và ước nguyện về giai đoạn cuối đời của khách hàng. VITAS hợp tác với quý vị, nhân viên của quý vị để cung cấp thông tin chuyên sâu về các can thiệp của chúng tôi và cung cấp chất lượng cao nhất trong việc kiểm soát triệu chứng mà vẫn có thể giữ khách hàng của quý vị tại cơ sở.

Kiểm soát triệu chứng tích cực và công thức mở

Những khách hàng tại cơ sở chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật (ALF) cần các phương thức phức hợp mà rất khó để được cung cấp bên ngoài môi trường bệnh viện, cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc điều dưỡng, có thể sử dụng các nguồn lực và kiến thức chuyên môn về chăm sóc cuối đời của VITAS, bao gồm các trị liệu và biện pháp can thiệp phức hợp.

Được hỗ trợ từ bộ phận dụng cụ y tế tại gia riêng và công thức mở của chúng tôi, VITAS có đầy đủ thuốc men, dụng cụ và tri thức chuyên môn để hỗ trợ mọi khách hàng của quý vị có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái, an toàn và độc lập tại nơi ở của mình.

Bất kể triệu chứng của các khách hàng của quý vị phức tạp và khó khăn tới mức nào, VITAS cung cấp các phác đồ và giải pháp chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác không có, bao gồm:

  • Liệu pháp qua đường tĩnh mạch để kiểm soát cơn đau, cấp nước, kháng sinh và các vấn đề khác
  • Chọc hút và chọc dò ngực
  • Ống dẫn lưu màng phổi/PleurX
  • Liệu pháp ôxy lưu lượng cao
  • Truyền máu giảm nhẹ
  • BiPAP, CPAP và thiết bị hô hấp không xâm lấn Trilogy
  • Chăm sóc qua ống PEG và ống thông dạ dày

Nếu triệu chứng trở nên trầm trọng khi khách hàng của quý vị đang được chăm sóc cuối đời, VITAS sẽ điều chỉnh mức chăm sóc để cung cấp hỗ trợ lâm sàng toàn thời gian, các biện pháp giảm nhẹ bổ sung cho đến khi ổn định được các triệu chứng và kiểm soát được cơn đau cho họ.

Điều phối chăm sóc cho các Can thiệp phức tạp

Khi khách hàng của quý vị được VITAS chăm sóc, quý vị có thể tin tưởng các nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành của chúng tôi để họ bắt đầu các phương thức phức hợp cần thiết cho khách hàng để họ có thể tiếp tục thoải mái tại cơ sở của quý vị. Chúng tôi sẽ làm việc cùng với quý vị, khách hàng đó, gia đình và người chăm sóc của họ về kế hoạch chăm sóc luôn đặt bệnh nhân, gia đình ưu tiên hàng đầu, đồng thời cũng mang lại lợi ích cho mọi đối tượng có liên quan.

Với khả năng tiếp cận với một loạt các chuyên gia của VITAS để hỗ trợ các vấn đề về hô hấp, chăm sóc vết thương cũng như các mối lo ngại về tâm lý xã hội, khách hàng của quý vị có thể tiếp tục giữ được chuẩn mực sống cao hơn khi họ tiến dần tới giai đoạn cuối đời.