Người đàn ông đang ngồi trên ghế có truyền tĩnh mạch 

Lợi thế của VITAS: Nghiên cứu điển hình về các phương thức phức hợp dành cho các cơ sở chăm sóc dài hạn

Việc sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời gia tăng trong số các bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu, cải thiện chất lượng cuộc sống

Tỉ lệ những người hưởng lợi mắc bệnh ung thư máu từ Medicare đang gia tăng, bao gồm những người đang sống tại các cơ sở chăm sóc dài hạn, đã đăng ký tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời trong thập kỷ trước và được phát hiện thấy có ít khả năng tử vong trong bệnh viện hoặc tiếp nhận hóa trị khi gần ra đi so với những bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu nhưng không tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Dữ liệu cho thấy dịch vụ chăm sóc cuối cùng đã cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu và giảm khả năng tử vong tại bệnh viện, nhưng chỉ có khoảng một nửa số bệnh nhân đủ điều kiện trong nhóm dân cư này sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời. Hơn nữa, thời gian chăm sóc cuối đời vẫn ngắn, đặc biệt là trong số 1/5 bệnh nhân phụ thuộc vào việc truyền máu, theo 2017 nghiên cứu trình bày với Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ (ASH) và xuất bản trong Huyết học, tạp chí của hiệp hội.

"Khi dùng dịch vụ chăm sóc cuối đời ở bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu có vẻ tăng lên, những bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu dùng các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời khi ở giai đoạn cuối đời lại ít thường xuyên hơn những người có khối u rắn," tác giả cho biết. "Khoảng thời gian ngắn hơn đáng kể khi được chăm sóc cuối đời trong số những bệnh nhân phụ thuộc vào truyền máu chỉ ra rằng nhu cầu hỗ trợ truyền máu có thể trì hoãn đáng kể việc đăng ký tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời."

Sử dụng cơ sở dữ liệu đã liên kết về Giám sát, Dịch tễ học và Kết quả cuối cùng (SEER) của Medicare, các nhà điều tra đã phân tích dữ liệu trên 21. 076 người thụ hưởng mắc bệnh ung thư máu cấp tính hoặc mãn tính (tuổi trung bình, 79 năm; phụ nữ, 44%; bệnh ung thư máu cấp tính, 46%) đã chết trong khoảng từ 2001 đến 2010. Phụ thuộc vào truyền máu được xác định là tiếp cận hai lần truyền máu trở lên cách nhau ít nhất năm ngày trong vòng 30 ngày trước khi qua đời hoặc đăng ký tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời.

Trong số tất cả các bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu:

  • Việc sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời tăng từ 35% đến 49% từ 2001 đến 2011 (P < .0001).
  • Tuy nhiên, khoảng thời gian tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời trung bình chỉ 9 ngày.
  • Tỉ lệ tử vong của bệnh nhân nội trú giảm (từ 51% xuống 38%), như tiếp nhận hóa trị trong vòng 14 ngày đến khi tử vong (từ 15% đến 10%).
  • 20% bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu là những người phụ thuộc vào truyền máu.

Chăm sóc cuối đời cho thấy giúp cải thiện chất lượng trải nghiệm cuối đời của bệnh nhân. Bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu đã tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời đã cải thiện đáng kể điểm hiệu suất về chất lượng các biện pháp chăm sóc cuối đời so với những người chưa tiếp nhận chăm sóc cuối đời.

Bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu đang được chăm sóc cuối đời đã:

  • Hạ thấp đáng kể tỉ lệ tử vong trong bệnh viện (3% so với 75%)
  • Ít khả năng tiếp nhận hóa trị hơn trong 14 ngày cuối đời (5% so với 16%)
  • Tỉ lệ chi tiêu Medicare cuối đời thấp hơn ($7662 so với $17.783)

Mặc dù bệnh nhân phụ thuộc vào truyền màu đã có khả năng đăng ký tham gia dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể cao hơn một chút, họ cũng có 51% thời gian được chăm sóc cuối đời ngắn hơn và 38% nguy cơ cao hơn tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời chưa tới ba ngày.

"Những phát hiện này cho thấy các bệnh nhân đang phải lựa chọn giữa việc tiếp nhận truyền máu họ cần với việc tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời chất lượng cao," các tác giả viết.

Do đó, dù có thêm nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung thư máu tiếp nhận dịch vụ chăm sóc cuối đời, dù rất muộn, những người cần truyền máu giảm nhẹ đang tiếp nhận dịch vụ chăm sóc chất lượng này đang tiệm cận cái chết hơn nữa, ngăn trở nhóm chăm sóc cuối đời liên ngành có thời gian cần thiết để cung cấp đầy đù các dịch vụ chăm sóc cuối đời giảm nhẹ và hỗ trợ, các tác giả lưu ý. Họ ủng hộ thay đổi trong chính sách của Medicare liên quan tới việc cung cấp truyền máu giảm nhẹ.

Lợi thế của VITAS cung cấp các mô hình phức hợp cho cư dân mắc bệnh nghiêm trọng.

VITAS chuyên cung cấp các chế độ chăm sóc phức hợp dành cho những bệnh nhân có yêu cầu chăm sóc cấp tính cao, tạo điều kiện cho những người ở các viện dưỡng lão và đang được chăm sóc dài hạn được tận hưởng cuộc sống thoải mái, an toàn và độc lập tại nơi ở yêu thích của mình.

Các chế độ chăm sóc do VITAS cung cấp bao gồm

Đối với các chuyên gia chăm sóc dài hạn, chăm sóc cuối đời tại các cơ sở:

Nguồn: Olszewski, A. & Egan, P. (2017) Sự phụ thuộc vào truyền máu và việc sử dụng dịch vụ chăm sóc cuối đời trong số người thụ hưởng Medicare đang mắc bệnh ung thư máu. Huyết học, 130(Suppl 1): Trích yếu 277

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.