Lợi thế của VITAS: Hợp tác với lãnh đạo luôn thấu hiểu về chăm sóc cuối đời dành cho các cơ sở chăm sóc dài hạn

Là những nhà đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời và quyền lợi của Medicare, chúng tôi thông thạo luật pháp tiểu bang và liên bang liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời tại LTCF.
Khách hàng của quý vị có đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời?

Dưới đây là cách thức VITAS có thể hỗ trợ

Khi cơ sở chăm sóc dài hạn (LTCF) của quý vị hợp tác với một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời, tình trạng sức khỏe và hạnh phúc của cư dân của quý vị luôn là tâm điểm khi đưa ra quyết định. Sự hài lòng của gia đình, sự hỗ trợ của nhân viên và khả năng tiết kiệm chi phí cũng tạo nên sự khác biệt.

Đối tác lý tưởng là một lãnh đạo luôn thấu hiểu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể khiến cư dân, nhân viên của quý vị và cộng đồng chung luôn phấn chấn, thiết lập các mạng lưới tại địa phương và khu vực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc cao hơn cho cư dân ở hiện tại và nhiều thế hệ tiếp theo. Khi đến thời điểm cần suy nghĩ tới chăm sóc cuối đời, hãy chọn VITAS, nhà cung cấp dịch vụ thiết lập chuẩn mực.

  • VITAS cung cấp các giao thức chăm sóc độc quyền, dẫn đầu ngành cho cư dân mắc bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer, các giao thức được thiết kế để giảm việc sử dụng thuốc chống loạn thần, vốn có thể làm giảm chất lượng cuộc sống.
  • Chúng tôi tài trợ hoạt động đào tạo thường xuyên bao gồm CE cho nhân viên của quý vị (bao gồm nhân viên tại cơ sở chăm sóc cư dân cho người cao tuổi (RCFE) tại California) và các nhà cung cấp dịch vụ địa phương, vì vậy cư dân của quý vị sẽ tiếp nhận được dịch vụ chăm sóc tiên tiến trong khi nhân viên vẫn tiếp tục phát triển trong lộ trình nghề nghiệp của họ.
  • Là những nhà đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời và quyền lợi của Medicare, chúng tôi thông thạo luật pháp tiểu bang và quốc gia liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời tại LTCF và có thể giúp cơ sở của quý vị duy trì việc tuân thủ.

Lợi ích của việc Trải qua thời gian cuối đời tại nơi cư trú

VITAS có các nguồn lực và kiến thức chuyên sâu để cung cấp các giao thức phức hợp giúp quản lý các triệu chứng của bệnh nhân với sự thoải mái tại cơ sở của quý vị, giữ cho cư dân của quý vị có thể ở tại chỗ và cải thiện thước đo về hiệu suất hoạt động.

Hỗ trợ tài chính cho cơ sở và các gia đình

Có thể cư dân của quý vị, gia đình họ, hoặc cơ sở của quý vị được bao trả ít nhất là một phần chi phí cho các vật tư, thuốc men và thiết bị y tế lâu bền. Khi quý vị hợp tác với VITAS, toàn bộ chi phí liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời đều do chúng tôi gánh vác, cho phép cư dân của quý vị tiếp tục ở tại chỗ với ít mối lo ngại về tài chính hơn cho họ, gia đình họ hoặc cơ sở của quý vị.

Chuyển tiếp kịp thời

Nếu cư dân của quý vị lên cơn bệnh cấp tính cho thấy cần tới dịch vụ chăm sóc cuối đời, thì trong hầu hết các trường hợp, VITAS có thể đánh giá, đăng ký và chuyển tiếp họ vào dịch vụ của chúng tôi nội trong vòng vài tiếng. Ngoài ra, khi cư dân của quý vị ra đi trong khi được VITAS chăm sóc, chúng tôi có thể ký giấy chứng tử và hỗ trợ cơ sở và gia đình họ thu xếp các dịch vụ sau khi qua đời kịp thời.

Tìm hiểu các Lợi thế khác của VITAS dành cho các Cơ sở chăm sóc dài hạn