Lợi thế của VITAS: Quan hệ hợp tác với lãnh đạo luôn thấu hiểu về chăm sóc cuối đời dành cho các cộng đồng sinh sống của người cao tuổi.

Là những nhà đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời và quyền lợi của Medicare, chúng tôi thông thạo luật pháp tiểu bang và liên bang liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời trong các cộng đồng sinh sống của người cao tuổi.
Khách hàng của quý vị có đủ điều kiện được chăm sóc cuối đời?

Dưới đây là cách thức VITAS có thể hỗ trợ

Khi cộng đồng người cao tuổi của quý vị hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời, tình trạng khỏe mạnh và hạnh phúc của bệnh nhân nội trú phải được ưu tiên hàng đầu trong quá trình ra quyết định. Sự hài lòng của gia đình, sự hỗ trợ của nhân viên và khả năng tiết kiệm chi phí cũng tạo nên sự khác biệt.

Đối tác lý tưởng là một lãnh đạo luôn thấu hiểu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe có thể khiến cư dân, nhân viên của quý vị và cộng đồng chung luôn phấn chấn, thiết lập các mạng lưới tại địa phương và khu vực nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc cao hơn cho cư dân ở hiện tại và nhiều thế hệ tiếp theo. Khi đến thời điểm cần suy nghĩ tới chăm sóc cuối đời, hãy chọn VITAS, nhà cung cấp dịch vụ thiết lập chuẩn mực.

  • VITAS cung cấp các giao thức chăm sóc độc quyền, dẫn đầu ngành cho cư dân mắc bệnh mất trí nhớ và bệnh Alzheimer, các giao thức được thiết kế để giảm việc sử dụng thuốc chống loạn thần, vốn có thể làm giảm chất lượng cuộc sống.
  • Chúng tôi tài trợ hoạt động đào tạo thường xuyên bao gồm CE cho nhân viên của quý vị (bao gồm nhân viên tại cơ sở chăm sóc cư dân cho người cao tuổi (RCFE) tại California) và các nhà cung cấp dịch vụ địa phương, vì vậy cư dân của quý vị sẽ tiếp nhận được dịch vụ chăm sóc tiên tiến trong khi nhân viên vẫn tiếp tục phát triển trong lộ trình nghề nghiệp của họ.
  • Là những nhà đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời và quyền lợi của Medicare, chúng tôi thông thạo luật pháp tiểu bang và liên bang liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời trong các cộng đồng sinh sống của người cao tuổi và có thể giúp quý vị duy trì việc tuân thủ.

Lợi ích của việc Trải qua thời gian cuối đời tại nơi cư trú

VITAS có các nguồn lực và kiến thức chuyên môn để cung cấp các phương thức thức phức tạp giúp kiểm soát các triệu chứng của bệnh nhân một cách thoải mái tại cộng đồng bên ngoài của quý vị, giúp bệnh nhân nội trú của quý vị có thể ở tại chỗ và cải thiện các chỉ số hiệu suất.

Hỗ trợ tài chính cho cộng đồng và các gia đình

Rất có thể bệnh nhân nội trú của quý vị, gia đình của họ hoặc cộng đồng của quý vị đang chi trả ít nhất một phần chi phí cho thiết bị y tế lâu bền, thuốc men và vật tư. Khi quý vị hợp tác với VITAS, tất cả các chi phí liên quan đến dịch vụ chăm sóc cuối đời đều do chúng tôi đài thọ, cho phép bệnh nhân nội trú của quý vị tiếp tục ở lại tại chỗ mà bớt đi phần nào lo lắng về tình hình tài chính của họ, gia đình họ hoặc cộng đồng của quý vị.

Chuyển tiếp kịp thời

Nếu cư dân của quý vị lên cơn bệnh cấp tính cho thấy cần tới dịch vụ chăm sóc cuối đời, thì trong hầu hết các trường hợp, VITAS có thể đánh giá, đăng ký và chuyển tiếp họ vào dịch vụ của chúng tôi nội trong vòng vài tiếng. Ngoài ra, khi bệnh nhân nội trú của quý vị ra đi trong khi được VITAS chăm sóc, chúng tôi có thể ký giấy chứng tử, đồng thời hỗ trợ cộng đồng và gia đình họ thu xếp kịp thời sau khi qua đời.

Khám phá các Lợi thế của VITAS dành cho cộng đồng sinh sống của người cao tuổi khác

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.