Cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại Trung tâm y tế và phục hồi chức năng Sunrise (Sunrise Health and Rehabilitation Center)

4800 N. Nob Hill Rd.

Sunrise, FL 33351

Khi bệnh nhân chăm sóc cuối đời cần sự chăm sóc vượt quá khả năng phục vụ tại gia, VITAS cung cấp dịch vụ chăm sóc nội trú tại Trung tâm y tế và phục hồi chức năng Sunrise - một môi trường thoải mái như ở nhà.

Chúng tôi biết rằng một cơn bệnh đã đưa quý vị đến với khoa nội trú của chúng tôi tại Trung tâm y tế và phục hồi chức năng Sunrise. Mục tiêu của chúng tôi là chăm sóc cho quý vị và người thân của quý vị đi qua thời gian khó khăn này.

Nhóm y tế liên ngành có chuyên môn cao của chúng tôi đảm bảo mỗi bệnh nhân và người nhà đều nhận được sự chăm sóc phù hợp với cá nhân suốt ngày đêm.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS