Khoa chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS tại trung tâm y tế Baylor Scott & White - Fort Worth

1400 8th Ave.

3rd Floor

Ft. Worth, TX 76104

Tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS ở Trung tâm y tế Baylor Scott & White -  Fort Worth, chúng tôi áp dụng phương pháp riêng cho từng bệnh nhân chúng tôi chăm sóc. Chúng tôi có mặt ở đây để hỗ trợ bệnh nhân và người thân yêu của họ trong thời kì khó khăn.

Là cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú đầu tiên tại Ft. Worth và là cơ sở chăm sóc xoa diu duy nhất trong khu vực đặt cơ sở tại một bệnh viện, cơ sở Baylor đã tiếp nhận các bệnh nhân bị bệnh nặng và người thân của họ trong 20 năm. Cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú của VITAS chào đón bệnh nhân từ Ft. Worth, the Mid-Cities, North Tarrant County, southwest Ft. Worth, Cleburne và Weatherford.

Chúng tôi biết rằng một cơn bệnh đã đưa quý vị đến cơ sở chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú của VITAS. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ quý vị và người thân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Quý vị thăm bệnh nhân đang được chăm sóc cuối đời?

Gặp gỡ Nhóm chăm sóc bệnh nhân nội trú của VITAS

Một quản lý nhóm IPU của VITAS

Quản lý nhóm

Người quản lý nhóm sẽ giám sát toàn bộ công việc chăm sóc bệnh nhân tại cơ sở chăm sóc cuối đời nội trú.
Bác sĩ của VITAS

Bác sĩ

Bác sĩ theo dõi chặt chẽ tiến triển bệnh của bệnh nhân, kê toa thuốc phù hợp và điều phối công việc chăm sóc với các thành viên khác của nhóm.
Y tá chăm sóc cuối đời của VITAS

Y tá chăm sóc cuối đời

Y tá chăm sóc cuối đời thành thạo việc đánh giá và kiểm soát cơn đau cũng như các triệu chứng khác. Y tá cũng có thể giúp chăm sóc cá nhân.
Nhân viên xã hội của VITAS

Nhân viên Xã hội

Nhân viên xã hội đóng vai trò một người lắng nghe có kỹ năng và thân thiện, mang đến sự hỗ trợ tinh thần.
Giáo sĩ của VITAS

Giáo sĩ

Giáo sĩ sẽ chăm sóc chu đáo cho nhu cầu tinh thần của các bệnh nhân và gia đình với mọi tín ngưỡng, đồng thời có thể phối hợp với tu sĩ của họ.
Chuyên viên hỗ trợ tang chế của VITAS

Chuyên viên hỗ trợ tang chế

Chuyên viên hỗ trợ tang chế sẽ hỗ trợ cho những người thân của bệnh nhân trước sự mất mát và đau buồn.
Tình nguyện viên của VITAS

Tình nguyện viên

Tình nguyện viên chăm sóc cuối đời có thể mang theo âm nhạc hoặc một chú thú cưng đồng hành từ Paw Pals, cũng như dành quãng thời gian chất lượng bên bệnh nhân và gia đình.
Nhóm chăm sóc y tế VITAS