Lợi ích từ VITAS: Chăm sóc cấp tính cao

VITAS được trang bị đầy đủ để chăm sóc những bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc cấp tính cao mà những dịch vụ chăm sóc cuối đời khác thiếu nguồn lực hoặc kiến thức chuyên môn cần thiết để đáp ứng.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

Tất cả các cơ sở chăm sóc cuối đời đều cung cấp các dịch vụ cốt lõi và khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc hiệu quả cao giúp chúng tôi tạo ra sự khác biệt. Cho dù bệnh nhân có các triệu chứng phức tạp hay khó điều trị ra sao, VITAS đều sẽ cung cấp các phác đồ và giải pháp chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời mà nhiều nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác không thể mang lại.

Đối với các bệnh viện

Việc các bệnh nhân có nhu cầu chăm sóc cấp tính cao có thể gây áp lực lên nguồn lực của bệnh viện và ảnh hưởng tiêu cực đến thứ hạng hiệu suất của quý vị. VITAS có thể trợ giúp bằng cách chuyển những bệnh nhân bị bệnh nặng của quý vị sang dịch vụ chăm sóc cuối đời.
Bệnh nhân trên giường bệnh

Đối với các bác sĩ

Các bệnh nhân với tình trạng bệnh cấp tính cao có thể cần có dịch vụ chăm sóc khó có thể thực hiện bên ngoài bệnh viện, cơ sở điều dưỡng chuyên môn hoặc chăm sóc dài hạn. VITAS xây dựng kế hoạch chăm sóc riêng cho từng bệnh nhân.
Các chuyên viên y tế 2 ở cùng bệnh nhân

Đối với chăm sóc dài hạn

Nếu bệnh nhân của quý vị yêu cầu được chăm sóc cấp tính cao do có các triệu chứng nghiêm trọng, đau không kiểm soát hoặc thường xuyên phải đến phòng cấp cứu, VITAS có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc ở mức độ này để hỗ trợ bệnh nhân của quý vị ngay tại cơ sở của quý vị.
Hai người