Lợi thế của VITAS: Công thức mở

VITAS tận dụng công thức mở trong quan hệ hợp tác với các chuyên gia và bệnh viện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc cuối đời và đơn giản hóa việc thảo luận hướng tới việc chuyển tiếp sang chăm sóc cuối đời.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

Tất cả các dịch vụ vụ chăm sóc cuối đời đều cung cấp các dịch vụ thiết yếu, các dịch vụ bổ sung của chúng tôi và công thức mở giúp chúng tôi trở nên khác biệt. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị những dịch vụ được điều chỉnh riêng theo nhu cầu của quý vị. Vui lòng tìm hiểu xem công thức mở của chúng tôi có thể mang lại lợi ích như thế nào cho bệnh nhân hoặc những người ở tại cơ sở chăm sóc của quý vị.

Đối với các bệnh viện

VITAS duy trì công thức mở nhằm đảm bảo bệnh nhân chuyển tiếp tới dịch vụ chăm sóc của chúng tôi có thể tiếp tục được hỗ trợ bằng các liệu pháp dựa trên chứng minh giúp kiểm soát các triệu chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Từ hướng dẫn qua điện thoại tới việc hỗ trợ lâm sàng nhanh chóng, quý vị cần một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời luôn sẵn sàng phục vụ mình.
Môi trường bệnh viện có điều trị bằng thuốc

Đối với các bác sĩ

Nếu bệnh nhân của quý vị sẵn sàng tiếp nhận chăm sóc cuối đời, họ có thể chưa muốn từ bỏ việc dùng thuốc đã kê đơn theo việc điều trị chữa bệnh hiện thời của họ. Với VITAS, họ không cần lúc nào cũng phải làm như vậy.
Thuốc nằm trên bàn

Đối với chăm sóc dài hạn

Khi chuyển từ việc chăm sóc chữa bệnh sang hình thức chăm sóc cuối đời có thể có những điều chỉnh nhất định nhưng họ không cần phải từ bỏ toàn bộ việc chữa trị.
Một người phụ nữ đang cầm thuốc