Lợi thế của VITAS: Những lãnh đạo luôn thấu hiểu

Khi đến thời điểm cần suy nghĩ tới chăm sóc cuối đời, hãy chọn VITAS, nhà cung cấp dịch vụ thiết lập chuẩn mực cho dịch vụ chăm sóc cuối đời tập trung mang đến sự thoải mái cho bệnh nhân.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

Đối tác lý tưởng là một lãnh đạo luôn thấu hiểu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hỗ trợ các chuyên gia lâm sàng hiện tại và tương lai thông qua đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ chăm sóc cao hơn cho bệnh nhân ngay hôm nay và nhiều thế hệ về sau.

Đối với các bệnh viện

Tận dụng hợp tác của chúng tôi với các nền tảng eReferral, VITAS sử dụng các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp và các giao thức dựa trên bằng chứng để cải thiện hoạt động điều phối dịch vụ chăm sóc, triển khai việc giới thiệu có sử dụng kỹ thuật số và đảm bảo việc chuyển tiếp kịp thời sang dịch vụ chăm sóc cuối đời, dù ở tại bệnh viện của quý vị hay trong môi trường ưa thích của bệnh nhân.
Chuyên viên y tế trò chuyện với một bệnh nhân nam đang nằm trên giường

Đối với các bác sĩ

Là một mô hình chăm sóc được cấp vốn chủ yếu qua Medicare và Medicaid, chúng tôi hỗ trợ ba mô hình thanh toán mục tiêu và thay thế của Trung tâm Dịch vụ của Medicare & Medicaid. Các giám đốc y tế được hội đồng chứng nhận của chúng tôi cũng có thể giúp các bác sĩ đáp ứng các yêu cầu đào tạo y khoa sau đại học.
Một bác sĩ đang dẫn dắt một buổi đào tạo tại phòng hội thảo

Đối với Cộng đồng sinh sống của người cao tuổi

Là những nhà đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời và quyền lợi của Medicare, chúng tôi thông thạo luật pháp tiểu bang và liên bang liên quan tới dịch vụ chăm sóc cuối đời trong các cộng đồng sinh sống của người cao tuổi và hỗ trợ các đối tác của chúng tôi bằng các tài liệu giáo dục có liên quan cũng như hỗ trợ khảo sát tiểu bang. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc bệnh mất trí nhớ qua giao thức chăm sóc độc quyền, dựa trên bằng chứng giúp giảm việc sử dụng thuốc chống loạn thần.
Một bác sĩ trò chuyện với bệnh nhân khi cả hai ngồi trên ghế sofa.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.