Lợi thế của VITAS: Hợp tác với lãnh đạo luôn thấu hiểu về chăm sóc cuối đời dành cho các bệnh viện.

VITAS khiến bệnh nhân và cộng đồng chung luôn phấn chấn, hỗ trợ các chuyên gia lâm sàng hiên tại và trong tương lai thông qua đào tạo và dữ liệu.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

Dưới đây là cách thức VITAS có thể hỗ trợ

Khi một bệnh nhân thường xuyên phải nhập viện hoặc vào Khoa Cấp cứu, có thể đã đến lúc giới thiệu họ tới dịch vụ chăm sóc cuối đời. Nếu quý vị tìm kiếm một đối tượng trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời, nhu cầu của bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu nhưng nhà cung cấp dịch vụ phù hợp có thể mang lại lợi ích cho toàn bộ quá trình chăm sóc.

Đối tác lý tưởng là một lãnh đạo luôn thấu hiểu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hỗ trợ các chuyên gia lâm sàng hiện tại và tương lai thông qua đào tạo và cố vần, điều này cơ bản mang lại lợi ích cho bệnh nhân, bệnh viện và toàn bộ cộng đồng. Khi đến thời điểm cần hợp tác với một chuyên gia về chăm sóc cuối đời, hãy chọn VITAS, nhà cung cấp dịch vụ thiết lập chuẩn mực.

  • VITAS đầu tư vào hoạt động đào tạo thế hệ tiếp nối các chuyên gia về chăm sóc cuối đời, bao gồm các bác sĩ, y tá, nhân viên xã hội, mục sư và nhà trị liệu bằng âm nhạc.
  • Chúng tôi tài trợ các học bổng và giáo dục sau đại học cho các bác sĩ theo đuổi khóa học giành chứng nhận về chăm sóc cuối đời và thuốc giảm đau, cũng như giáo dục thường xuyên để các bác sĩ thực hành qua CME, các buổi thuyết trình ca bệnh tại bệnh viện và tư vấn.
  • Là một mô hình chăm sóc được cấp vốn chủ yếu qua Medicare và Medicaid, chúng tôi hỗ trợ ba mô hình thanh toán mục tiêu và thay thế của Trung tâm Dịch vụ của Medicare & Medicaid.

Lợi thế về kỹ thuật

Tận dụng hợp tác của chúng tôi với các nền tảng eReferral, VITAS sử dụng các nguồn cấp dữ liệu trực tiếp và các giao thức dựa trên bằng chứng để cải thiện hoạt động điều phối dịch vụ chăm sóc, triển khai việc giới thiệu có sử dụng kỹ thuật số và đảm bảo việc chuyển tiếp kịp thời sang dịch vụ chăm sóc cuối đời, dù ở tại bệnh viện của quý vị hay trong môi trường ưa thích của bệnh nhân.

Kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ về lâm sàng

Các giám đốc y tế được hội đồng chứng nhận chịu trách nhiệm giám sát các nhóm y tế liên ngành cũng cũng có thể hỗ trợ nhóm của quý vị qua việc giúp các bác sĩ đáp ứng các yêu cầu đào tạo y khoa sau đại học. Các giám đốc y tế của chúng tôi luôn sẵn sàng trở thành giảng viên và có thể giám sát hoạt động đào tạo tại bệnh viên quý vị hoặc trong cơ sở chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân nội trú (IPU). IPU của chúng tôi cũng có thể được dùng cho các cơ hội đào tạo thực hành.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.