Nhân viên chăm sóc sức khỏe đo nhiệt độ của người phụ nữ nằm trên giường bệnh có đeo mặt nạ cung cấp thêm ô xi

Lợi thế của VITAS: Nghiên cứu điển hình về các phương thức phức hợp dành cho bệnh viện

Dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ tại nhà cho các bệnh nhăn mắc bệnh tim mạch nặng có thể giảm bớt việc phải sử dụng các dịch vụ chăm sóc chuyên sâu cho bệnh viện 

Các bác sĩ lâm sàng chăm sóc cho bệnh nhân mắc bệnh tim mạch nặng được khuyến khích tham vấn các chuyên gia chăm sóc giảm nhẹ nhằm đảm bảo bệnh nhân nhận được hướng dẫn tối ưu về việc ra quyết định y khoa phức tạp.

Điều cần lưu ý chính là môi trường chăm sóc ưu tiên của bệnh nhân, theo tác giả của bài viết xuất bản trong Tạp chí Tim mạch, ấn phẩm của Đại Học Tim Mạch Hoa Kỳ. Các nghiên cứu cho thấy rằng các bệnh nhân mắc bệnh nặng nhất thường thích được chăm sóc cuối đời tại nhà hơn là ở tại bệnh viện.

Phát hiện quan trọng này đặc biệt phù hợp trong giai đoạn xảy ra đại dịch COVID-19, các tác giả đã chỉ ra rằng nhiều bệnh viện đã phải căng hết công suất và bệnh nhân nhập viện phải cách ly với gia đình và bạn bè. "Chăm sóc giảm nhẹ có thể định hướng, hướng dẫn, tạo thoải mái và hỗ trợ việc ra quyết định y khoa phức tạp ," họ viết.

Các nhà nghiên cứu gợi ý rằng các bác sĩ lâm sàng có thể đẩy nhanh việc chăm sóc giảm nhẹ "để giảm sự chịu đựng và mang đến sự thoải mái cho bệnh nhân và các gia đình trong đại dịch COVID-19."

Ví dụ, các bác sĩ lâm sàng có thể giúp bệnh nhân điền thông tin vào biểu mẫu lên kế hoạch chăm sóc trước nhằm ghi lại các ưu tiên và giá trị quan của họ, đồng thời chỉ định người ra quyết định chăm sóc sức khỏe của họ, hoạt động giúp giảm những lần tới phòng cấp cứu và nhập viện không cần thiết/không mong muốn và giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe tổng thể. POLST (lệnh của bác sĩ để điều trị duy trì cuộc sống) là tài liệu mà bệnh nhân có thể sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ lúc nào.

"Các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ có thể giảm bớt sự chịu đựng và có thể kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng," các tác giả kết luận. "Bệnh nhân và các gia đình có thể được cho một số lựa chọn trong quá trình điều trị," bao gồm lựa chọn ở nhà cùng với dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ hoặc chăm sóc cuối đời để quản lý triệu chứng.

Lợi thế của VITAS

VITAS cung cấp các phương thức phức hợp để bệnh nhân có bệnh tình nghiêm trọng và/hoặc các triệu chứng nặng đòi hỏi phải chăm sóc cấp tính cao có thể được đáp ứng qua các dịch vụ của VITAS. Nếu không phần lớn dịch vụ chăm sóc này sẽ được cung cấp trong môi trường chăm sóc cấp tính hoặc hậu cấp tính. Các quyền lợi hữu hình cho bệnh viện bao gồm:

  • Giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe chung, bao gồm giảm chi tiêu của Medicare cho mỗi người thụ hưởng
  • Giảm phép đo thời gian nằm viện và tỉ lệ tử vong tại bệnh viện
  • Tỉ lệ tái nhập viện, vào phòng cấp cứu và khoa săn sóc đặc biệt thấp hơn
  • Mức độ hài lòng cao với với dịch vụ chăm sóc
  • Cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời phù hợp và tôn trọng ước nguyện cùng mục đích của bệnh nhân

Nguồn: Mulrow, J. & Doherty, C. (2020) Palliative Care Considerations for Patients with Cardiovascular Disease Under COVID-19. Cardiology Magazine, 9 Tháng 4, 2020, American College of Cardiology "Latest in Cardiology."

Bệnh nhân của quý vị đã sẵn sàng nhận chăm sóc cuối đời?

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.