Ứng phó với nỗi đau buồn vào ngày Valentine

Nếu người thân của quý vị đã qua đời, ngày Valentine có thể trở thành một lời nhắc nhở đau buồn về mất mát của quý vị. VITAS thường cung cấp các nhóm hỗ trợ gia quyến, cũng như các sự kiện đặc biệt như lễ truy điệu cùng các chương trình tiếp cận cộng đồng.
Tìm một nhóm hỗ trợ

Nguồn tài liệu giúp ứng phó với nỗi đau buồn

Dù mọi người đều trải qua đau buồn nhưng quá trình đau buồn của mỗi người sẽ khác nhau. Không có phương thức cảm nhận nào là đúng cách hay khoảng thời gian đau buồn nên kéo dài bao lâu là hợp lý. Chia sẻ đau buồn với một ai đó mà chúng ta tin tưởng và học hỏi từ người khác về cách đối mặt với đau buồn có thể là một cách hữu ích. Nếu nỗi đau buồn đó trở nên phức tạp hơn, có lẽ quý vị nên đi tham vấn chuyên môn.