Các nhóm hỗ trợ đau buồn: Từ xa, Ảo và Trực tuyến

Các nhóm hỗ trợ của VITAS Healthcare cung cấp thông tin và hướng dẫn cho những người đang phải trải qua đau buồn và mất mát.

Chúng tôi cung cấp đủ loại các nhóm hỗ trợ qua điện thoại và nhóm hỗ trợ qua video trên Zoom miễn phí nhằm giúp đáp ứng nhu cầu của người chăm sóc. Những nhóm hỗ trợ này được cung cấp bởi bộ phận Dịch vụ Tang chế của VITAS.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các nhóm hỗ trợ lâu dài, cũng như lựa chọn các nhóm hỗ trợ kéo dài trong một đợt từ sáu đến 22 tuần. Vui lòng xem lại sau, vì các nhóm mới được bổ sung thường xuyên.

Các nhóm hỗ trợ lâu dài hiện tại

Các nhóm này được tổ chức hàng tuần trên Zoom, mỗi buổi kéo dài 60 phút:

  • LGBTQ+ và Nỗi đau buồn: Thứ 3 hàng tuần (6:30 giờ chiều giờ miền Đông / 5:30 giờ chiều giờ miền Trung / 3:30 giờ chiều giờ Thái Bình Dương)
  • Grupo de Apoyo General para Hispanoparlantes: Thứ 4 hàng tuần (8 giờ chiều giờ miền Đông / 7 giờ chiều giờ miền Trung / 5 giờ chiều giờ Thái Bình Dương)

Nhóm này được tổ chức hàng tháng, qua điện thoại, mỗi buổi kéo dài 60 phút:

  • Nam giới và nỗi đau buồn: Thứ Sáu tuần 1 trong tháng (1 chiều Giờ Miền Đông / 12 Giờ Trưa Giờ Miền Trung / 10 sáng Giờ Thái Bình Dương)    

Nếu quý vị muốn tham gia vào một nhóm hỗ trợ qua video trên Zoom, quý vị có thể xem các hướng dẫn này. Các nhóm hỗ trợ trên Zoom và gọi điện thoại tới không được tổ chức trong các ngày nghỉ lễ chính của liên bang: Ngày lễ Tạ Ơn, Ngày Giáng Sinh và Tết Dương Lịch.

Tất cả các nhóm đều kéo dài 60 phút trừ khi được chỉ định khác đi.

Bạn muốn tham gia nhóm nào?

Thông tin liên hệ

VITAS Healthcare cung cấp các nhóm hỗ trợ này miễn phí cho mọi người, bất kể người thân của họ có tiếp nhận dịch vụ chăm sóc từ chúng tôi hay không. Người thân của quý vị đã tiếp nhận dịch vụ chăm sóc của VITAS?

Tuyên bố về bảo mật

Tôi biết rằng thông tin điện tử không an toàn và có một số rủi ro về bảo mật.

Để tất cả các thành viên nhóm cảm thấy an toàn khi chia sẻ trong nhóm, điều quan trọng là mỗi thành viên cần giữ bảo mật mọi điều được các thành viên khác chia sẻ trong buổi họp mặt.

Ngoài ra, chúng tôi gợi ý quý vị tìm một nơi yên tĩnh, thoải mái, tránh xa người khác nếu có thể, khi quý vị gia nhập nhóm.