Ứng phó với nỗi đau buồn vào ngày Valentine

Nếu người thân yêu của quý vị vừa qua đời, ngày Valentine có thể sẽ là một lời gợi nhắc đau buồn về mất mát của quý vị. VITAS có nguồn lực ​​​​​​​hỗ trợ giúp quý vị giảm nhẹ đau buồn.

Nguồn tài liệu giúp ứng phó với nỗi đau buồn

Dù mọi người đều trải qua đau buồn nhưng quá trình đau buồn của mỗi người sẽ khác nhau. Không có phương thức cảm nhận nào là đúng cách hay khoảng thời gian đau buồn nên kéo dài bao lâu là hợp lý. Chia sẻ đau buồn với một ai đó mà chúng ta tin tưởng và học hỏi từ người khác về cách đối mặt với đau buồn có thể là một cách hữu ích. Nếu nỗi đau buồn đó trở nên phức tạp hơn, có lẽ quý vị nên đi tham vấn chuyên môn.