Lợi thế của VITAS: Đội ngũ chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng

Các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của VITAS có kiến ​​thức chuyên môn về chăm sóc cuối đời và lập kế hoạch chăm sóc trước cho từng loại bệnh cụ thể, nhằm giúp quý vị cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn cho bệnh nhân của mình.
Bệnh nhân có hội đủ điều kiện được hưởng chăm sóc cuối đời không?

Tất cả các cơ sở chăm sóc cuối đời đều cung cấp các dịch vụ cơ bản nhất. Đội ngũ chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng đã giúp chúng tôi trở nên khác biệt. Dựa trên nhu cầu của các bệnh nhân của quý vị, các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của VITAS cung cấp các dịch vụ cá biệt hóa mà nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời khác không thể mang lại.

Đối với các bệnh viện

Các chuyên gia về bệnh tình nghiêm trọng của VITAS giúp hỗ trợ đạt được mục tiêu chăm sóc ở cấp độ chất lượng cao hơn, giảm thời gian nằm viện, giảm tỉ lệ tử vong trong khi nằm viện và gia tăng mức độ hài lòng của bệnh nhân.
Hai chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang xem iPad

Đối với các bác sĩ

Các chuyên gia về bệnh nghiêm trọng của VITAS hợp tác với nhân viên của quý vị nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn, cải thiện giao tiếp và kiểm soát triệu chứng tối ưu cho bệnh nhân mắc bệnh nghiêm trọng khi họ gần tới giai đoạn cuối đời.
Một bác sĩ đang nói chuyện với một cặp vợ chồng tại bàn làm việc trong văn phòng

Đối với Cộng đồng sinh sống của người cao tuổi

VITAS hợp tác với tất cả nhân viên phụ trách cộng đồng sinh sống của người cao tuổi để xác định nhu cầu và cung cấp nguồn lực, đào tạo cũng như dữ liệu nhằm cải thiện dịch vụ chăm sóc và gia tăng sự hài lòng của bệnh nhân nội trú.
Một người đàn ông đang ngồi thẳng trên giường