Giới thiệu về hoạt động tình nguyện chăm sóc cuối đời

Các tình nguyện viên lấp đầy khoảng trống giữa những người thân yêu và người chăm sóc chuyên nghiệp của chúng tôi. Tình nguyện viên sẽ luôn hiện diện ngay cả khi điều đó là khó khăn với bạn bè và gia đình. Tình nguyện viên không có sự gắn bó giống như người trong gia đình; họ được huấn luyện để đáp ứng các nhu cầu của các bệnh nhân và gia đình.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.