Những câu hỏi thường gặp (FAQ) dành cho Tình nguyện viên của VITAS

Hoạt động tình nguyện tại VITAS là một trải nghiệm hết sức bổ ích. Hãy tìm câu trả lời cho các thắc mắc của quý vị về việc trở thành tình nguyện viên chăm sóc cuối đời. Sau đó, hãy trò chuyện với chúng tôi về việc tham gia nhóm.

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.