Lịch sử của chúng tôi

VITAS được thành lập năm 1978 mang tên Hospice Care Inc., một trong những chương trình chăm sóc cuối đời đầu tiên của cả nước. Nhưng lịch sử của chúng tôi thực sự bắt đầu vào 1976, khi Hugh A. Westbrook, một mục sư của hội Giám Lý và Esther T. Colliflower, y tá đã đăng ký, chứng kiến sự vô vọng trong việc điều trị cho những người mắc bệnh nan y.

Sau 40 năm kể từ khi Hugh và Esther hợp tác, chúng tôi đã tiếp tục trở thành đơn vị hàng đầu trong hoạt động chăm sóc cuối đời tại Mỹ. Chúng tôi cam kết phát hiện và lấp đầy các khoảng trống trong điều trị. VITAS nỗ lực bảo đảm rằng các bệnh nhân mắc bệnh nan y và gia đình họ dù thuộc tầng lớp nào cũng đều có khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc cuối đời hiệu quả và tận tâm.

Là đơn vị tiên phong trong chăm sóc cuối đời, VITAS dẫn đầu nỗ lực được hai đảng chính trị chính hỗ trợ để mang chăm sóc cuối đời vào Hệ thống Thanh toán Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe. Sau những nỗ lực này, Medicare đã chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời. Nhiều tiểu bang đã lập ra gói bảo hiểm Medicaid cho chăm sóc cuối đời và thực tế tất cả công ty bảo hiểm tư nhân và chương trình chăm sóc được quản lý đều chi trả cho chăm sóc cuối đời.

Ngày nay, VITAS là đơn vị cung cấp chăm sóc cuối đời hàng đầu nước Mỹ, hợp tác với nhiều bệnh viện, bác sĩ, viện dưỡng lão, nhà cộng đồng chăm sóc dành cho người già hoặc tàn tật, công ty bảo hiểm và các tổ chức cộng đồng khắp cả nước.

VITAS là nhà tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời từ 1978.