Lịch sử của chúng tôi

VITAS được thành lập năm 1978 mang tên Hospice Care Inc., một trong những chương trình chăm sóc cuối đời đầu tiên của cả nước. Nhưng câu chuyện của chúng tôi thực sự bắt đầu vào giữa những năm 1970, khi Hugh A. Westbrook, một mục sư Giám lý Thống nhất được phong chức, và Esther T. Colliflower, một y tá đã đăng ký, và Don Gaetz đã thấy một khoảng trống trong việc điều trị cho những người mắc bệnh nan y.

Nhóm chụp một bức ảnh trên các bậc thềm ở Capitol Hoa Kỳ

Những người sáng lập VITAS Hugh Westbrook (trên cùng ở giữa) và Don Gaetz (trên cùng bên phải) được chụp ảnh cùng với các nhà lãnh đạo dịch vụ chăm sóc cuối đời cho phong trào chăm sóc cuối đời tại Hoa Kỳ, tạo dáng trên các bậc thềm của Capitol Hoa Kỳ vào năm 1983.

Là người tiên phong trong phong trào chăm sóc cuối đời của Hoa Kỳ VITAS là công cụ dẫn đầu nỗ lực lưỡng đảng để thêm dịch vụ chăm sóc cuối đời vào hệ thống thanh toán chăm sóc sức khỏe. Vào tháng 10 năm 1983, Quyền lợi về Chăm sóc cuối đời Medicare đã được ban hành, đảm bảo bảo hiểm cho tất cả những người thụ hưởng Medicare được chăm sóc liên quan đến bệnh nan y hoặc bất kỳ bệnh nào làm giảm tuổi thọ.

Thời điểm quan trọng này trong lịch sử chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ đã xuất hiện nhờ một vài người nhìn xa trông rộng đã nhìn thấy khoảng cách còn tồn tại đối với bệnh nhân gần cuối đời. 

Sau những nỗ lực này, Medicare đã chi trả cho dịch vụ chăm sóc cuối đời. Nhiều tiểu bang đã lập ra gói bảo hiểm Medicaid cho chăm sóc cuối đời và thực tế tất cả công ty bảo hiểm tư nhân và chương trình chăm sóc được quản lý đều chi trả cho chăm sóc cuối đời.

Ngày nay, VITAS là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc cuối đời hàng đầu của Hoa Kỳ, hợp tác với các bệnh viện, bác sĩ, viện dưỡng lão, cộng đồng người cao tuổi, công ty bảo hiểm và các tổ chức dựa vào cộng đồng trên toàn quốc. Chúng tôi vẫn cam kết xác định và thu hẹp khoảng cách trong điều trị.

VITAS nỗ lực đảm bảo rằng các bệnh nhân bị bệnh nặng và gia đình của họ thuộc mọi tầng lớp xã hội được tiếp cận kịp thời với dịch vụ chăm sóc cuối đời nhân ái và hiệu quả.

Ba người đàn ông cùng nhau trong một phòng họp VITAS

Don Gaetz (giữa) với EVP & COO Joel Wherley và Chủ tịch & Giám đốc điều hành Nick Westfall năm 2024.

VITAS là nhà tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc cuối đời từ 1978.