Công ty mẹ

VITAS® Healthcare là một công ty con thuộc quyền sở hữu hoàn toàn của Chemed Corporation, giao dịch công khai trên sàn chứng khoán New York với mã chứng khoán CHE. Được thành lập vào 1971, Chemed có trụ sở tại Cincinnati, Ohio. Bên cạnh các hoạt động y tế thông qua VITAS, Chemed còn là đơn vị cung cấp hàng đầu dịch vụ sửa chữa và bảo trì cho các khu chợ dân sinh và thương mại thông qua chi nhánh Roto-Rooter thuộc sở hữu hoàn toàn của mình.

Quý vị có thể gửi các câu hỏi về doanh nghiệp nói chung, nhà đầu tư và tài chính tới trụ sở của Chemed.

Chemed
255 East Fifth Street #2600
Cincinnati, Ohio 45202-2726
Số điện thoại: 513.762.6900