VITAS Advantage: Dịch vụ chăm sóc cuối đời tại các cơ sở chăm sóc dài hạn

Tất cả các cơ sở chăm sóc cuối đời đều cung cấp các dịch vụ cốt lõi, những điểm khác biệt của chúng tôi giúp chúng tôi nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp cho quý vị những dịch vụ được điều chỉnh riêng theo nhu cầu của quý vị. Tìm lợi thế từ VITAS phù hợp với quý vị và bệnh nhân của quý vị.