Tài nguyên trực tuyến cho nhân viên VITAS

Nhân viên của VITAS: sử dụng đường dẫn dưới đây cùng với thông tin đăng nhập mạng VITAS để tìm tài nguyên dành cho nhân viên và giải đáp thắc mắc của quý vị. Quý vị có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân, xem các quyền lợi, nhận tin tức mới nhất của VITAS và nhiều thông tin khác một cách dễ dàng và thuận tiện.

myVITAS

myVITAS là trang web mạng nội bộ dành cho nhân viên, cung cấp tin tức và thông tin nhằm giúp nhân viên của VITAS làm việc tốt nhất mỗi ngày và tốt hơn nữa trong tương lai. Trên bất kỳ chiếc máy tính hay điện thoại di động nào, nhân viên đều có thể đăng nhập bằng các thông tin đăng nhập mạng bảo mật của VITAS và truy cập nguồn thông tin phong phú.

myVITAS

Trung tâm dành cho nhân viên

Trung tâm dành cho nhân viên là nguồn thông tin nhân lực trực tuyến của VITAS. Nhân viên có thể truy cập thông tin cá nhân, tiền lương và đãi ngộ, cũng như xem lại các quyền lợi của mình. Nhân viên có thể đăng nhập vào Trung tâm dành cho nhân viên từ bất kỳ đâu, bằng cách truy cập myVITAS và chọn Trung tâm dành cho nhân viên.

Trung tâm dành cho nhân viên thông qua myVITAS

Outlook Webmail

Các nhân viên có địa chỉ email VITAS có thể đăng nhập tài khoản email từ mọi nơi, bằng thông tin đăng nhập email của mình.

Outlook Webmail

United Healthcare

United Healthcare tạo và phát hành tệp có thể đọc bằng máy thay mặt cho VITAS Healthcare. Để liên kết với tệp có thể đọc bằng máy, vui lòng nhấp vào URL: transparency-in-coverage.uhc.com

CLINICIANS: SIGN UP FOR OUR EMAILS

Join our email list for webinars, Hospice care news & more.