Báo chí và truyền thông

Là đơn vị dẫn đầu trong phong trào chăm sóc cuối đời trên toàn quốc, VITAS vẫn thường xuyên được các phóng viên liên hệ xin ý kiến bình luận về các xu hướng và vấn đề chính về chăm sóc cuối đời.

Để yêu cầu xin thông tin hoặc phỏng vấn, các phóng viên nên gọi cho chúng tôi qua dường dây miễn phí 877.848.2701 hoặc gửi email tới địa chỉ media@vitas.com

Để đảm bảo đáp ứng tất cả thời hạn, chúng tôi đề nghị các phóng viên cung cấp thông tin chi tiết bao gồm tên, cơ quan hoặc tổ chức truyền thông, nội dung yêu cầu, thời hạn, số điện thoại và địa chỉ email.

Chúng tôi cũng đánh giá cao nếu nhận được, khi có thể, thông báo ít nhất 24 giờ để xử lý các yêu cầu.

Quý vị có thể ghé thăm phòng tin tức của VITAS tại đây.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.