Thông tin về chăm sóc cuối đời có thể tải xuống dành cho bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc

Cân nhắc về chăm sóc cuối đời: Hướng dẫn thảo luận dành cho gia đình và người chăm sóc

Việc lựa chọn dịch vụ chăm sóc cuối đời cho phép quý vị và gia đình kiểm soát phương thức và địa điểm mà quý vị được chăm sóc ở giai đoạn cuối đời. Quý vị và người thân của quý vị có thể đưa ra những lựa chọn chăm sóc khi nắm rõ mọi thông tin dù chuyện đó xảy ra trong tương lai hay ngay trong hiện tại. Đó là lý do VITAS Healthcare cung cấp hướng dẫn thảo luận về chăm sóc cuối đời miễn phí này nhằm giúp tất cả quý vị thống nhất về các kế hoạch phù hợp cho bản thân.

Cuốn sách nhỏ toàn diện và thân thiện với người dùng này sẽ giúp các gia đình thảo luận hoặc chỉ là suy nghĩ về chăm sóc cuối đời.

Thông tin về chăm sóc cuối đời liên quan tới từng bệnh cụ thể dành cho bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc

Tại VITAS, chúng tôi điều chỉnh các kế hoạch chăm sóc cuối đời để giải quyết các triệu chứng riêng biệt và các nhu cầu về xã hội và tâm lý có khả năng đi kèm với từng tình trạng hay căn bệnh cụ thể.

Tải xuống thông tin về cách thức VITAS có thể hỗ trợ quý vị hoặc người thân:

Khi nào là thời điểm phù hợp để liên lạc dịch vụ chăm sóc cuối đời?

Bệnh nhân vẫn cần được trợ giúp y tế mà họ cần? Cuốn tài liệu này giải thích về những gì cần tìm kiếm và thời điểm cần ưu tiên tập trung vào bệnh nhân hơn là bệnh tật.

Quyền lợi về chăm sóc cuối đời từ Medicare

Đối tượng thụ hưởng từ Medicare, Medicad và Medi-Cal được hưởng dịch vụ chăm sóc cuối đời hoàn toàn miễn phí. Cuốn tài liệu này giải thích những vấn đề cơ bản.

Kiểm soát cơn đau và chăm sóc cuối đời

Đau đớn triệu chứng số một của bệnh nhân mắc bệnh nặng và là ưu tiên số một đối với dịch vụ chăm sóc cuối đời. Cuốn tài liệu này giải thích về cách kiểm soát cơn đau.

So sánh giữa chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời

Sự khác biệt giữa chăm sóc cuối đời và chăm sóc giảm nhẹ là gì? Hướng dẫn của chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm hiểu về sự khác biệt giữa hai phương thức chăm sóc rất quan trọng này.

Hỗ trợ về quyền lợi cựu chiến binh

Cựu chiến binh có những nhu cầu ở giai đoạn cuối đời riêng; tìm hiểu cách dịch vụ chăm sóc cuối đời có thể trợ giúp.

Các chỉ dẫn trước

Chủ động trong việc đưa ra quyết định về chăm sóc y tế ​​​​​​​chính là cách tốt nhất để giúp cho việc qua đời trở nên tích cực và đầy ý nghĩa cho chính bản thân quý vị và những người thân. 7 thông tin này về các chỉ dẫn trước có thể giúp quý vị hiểu rõ về tầm quan trọng của chúng.

BÁC SĨ LÂM SÀNG: ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL CỦA CHÚNG TÔI

Tham gia danh sách email của chúng tôi cho hội thảo trực tuyến, tin tức chăm sóc cuối đời và nhiều thông tin khác.