Thông tin liên hệ bộ phận chăm sóc bệnh nhân

Bác sĩ hoặc chuyên viên y tế

877.764.0871

VITAS dành riêng một đường dây miễn phí cho các đối tác y tế để có thể tiếp cận nhanh chóng và ngay lập tức các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời.

Bệnh nhân, gia đình hoặc người chăm sóc

866.418.4827

VITAS dành riêng một đường dây miễn phí cho bệnh nhân, thành viên gia đình và người chăm sóc để giải đáp thắc mắc về các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời, yêu cầu đánh giá để hưởng chăm sóc cuối đời hoặc kết nối người thân của mình với dịch vụ giới thiệu bác sĩ hiện có.

Bệnh nhân của VITAS

Bệnh nhân của VITAS hiện đang được chăm sóc hoặc người chăm sóc đang tìm kiếm thêm thông tin về dịch vụ chăm sóc cuối đời, đang cố liên lạc với nhóm chăm sóc cho quý vị hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới việc chăm sóc bệnh nhân, vui lòng liên hệ với văn phòng VITAS tại địa phương của quý vị.

  • Số điện thoại nóng về vấn đề tuân thủ của VITAS: 800.638.4827 (800.63.VITAS)
  • Số điện thoại tiếp nhận cuộc gọi từ ngoài Hoa Kỳ?305.459.2612