Đăng ký làm Tình nguyện viên trên điện thoại về chăm sóc cuối đời

Quý vị giúp đỡ chính bằng tiếng nói của quý vị

Người phụ nữ trên điện thoại

Những tình nguyện viên chuyên gọi điện của VITAS gọi điện thoại cho các thành viên gia đình tang quyến sau khi bệnh nhân chăm sóc cuối đời của VITAS qua đời để an ủi và hỗ trợ họ.

Những cuộc gọi điện thoại ngắn này có thể có một tác động rất lớn đến cuộc sống của những người đang phải đối phó với sự đau buồn. Sử dụng lòng trắc ẩn, kỹ năng lắng nghe và thời gian của bạn, được tăng cường qua đào tạo và huấn luyện từ VITAS.

Giờ giấc linh hoạt và các cuộc gọi có thể được thực hiện từ nhà của bạn. VITAS sẽ đào tạo bạn miễn phí.

Để đăng ký trở thành tình nguyện viên chuyên gọi điện cho VITAS, vui lòng cho chúng tôi biết về bản thân quý vị và chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị:

Bước 1 (trong số 3 bước): Chọn địa điểm tình nguyện