Đăng ký làm Tình nguyện viên trên điện thoại về chăm sóc cuối đời

Tình nguyện viên Chương trình An ủi trên Điện thoại (TAP)

Người phụ nữ trên điện thoại

Các tình nguyện viên An ủi trên Điện thoại gọi điện thoại cho tang quyến sau cái chết của bệnh nhân chăm sóc cuối đời VITAS.

Những cuộc gọi điện thoại ngắn này có thể có một tác động rất lớn đến cuộc sống của những người đang phải đối phó với sự đau buồn. Sử dụng lòng trắc ẩn, kỹ năng lắng nghe và thời gian của bạn, được tăng cường qua đào tạo và huấn luyện từ VITAS.

Giờ giấc linh hoạt và các cuộc gọi có thể được thực hiện từ nhà của bạn. VITAS sẽ đào tạo bạn miễn phí.

Để đăng ký trở thành Tình nguyện viên TAP cho VITAS, vui lòng cho chúng tôi biết về bạn và chúng tôi sẽ liên hệ với bạn:

Thông tin bắt buộc

Thông tin tùy chọn